Dálniční most u obce Uhersko

Unikátní most je součástí výstavby úseku dálnice D35 Ostrov-Časy přes železniční stanici Uhersko. Most se budoval po polovinách rovnoběžně s kolejemi, aby nebyl ohrožen provoz na trati. Obě poloviny se otáčely a pak následně spojily k sobě. Tento ojedinělý postup je značně technologicky náročný.

Běžnou technologií při stavbě velkých mostů bývá jejich výsun. V tomto případě ale byla zvolena jiná metoda, která tak obvyklá není. Místo je totiž velmi neobvyklé tím, že se zde kříží železniční koridor a budoucí dálnice. Most dosti šikmo překlenuje šest staničních kolejí v malé podjezdové výšce.  

Nejprve se otočila první část a poté druhá, která se první noc otáčela 6 hodin o 21 metrů, druhou noc o zbývajících 6 metrů. Po otočení obou polovin mezi nimi zůstala mezera 1,8 metru, která se pak následně spojila monolitickou betonovou lamelou.

Beton byl dodáván z betonáren Frischbeton Chrudim a Vysoké Mýto, který byl vyroben z našeho portlandského cementu CEM I 42,5 R (ra), který je právě pro takovéto velké infrastrukturní stavby díky své vysoké dlouhodobé pevnosti předurčen. Je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 – Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.