Obchvat Lubence na dálnici D6

Dálnice D6 se otevřením obchvatu Lubence na Lounsku prodloužila o 5 km. Obec se tak zbavila vysoké dopravní zátěže odvedením vozidel mimo zástavbu. Součástí obchvatu jsou čtyři mosty, tři nadjezdy a čtyři protihlukové stěny o celkové délce jednoho kilometru.

Díky vyloučení tranzitní dopravy z obce Lubenec a její převedení na novou přeložku se podstatně zmenšuje vliv hluku a exhalací na obyvatele a vibrací na okolní objekty. Pro řidiče je jízda po nové dálnici výrazně bezpečnější a plynulejší. Následovat budou výstavby úseků u Hořesedel a Hořoviček. Kompletní dálnice D6 propojí Prahu s Karlovými Vary a dále dojde k jejímu napojení na německou dálniční síť.

Dálnice D6 (respektive silnice I/6) je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo.

Dálnice se buduje od 80. let minulého století. Celková délka komunikace je 169 kilometrů, hotové jsou tři úseky, a to mezi Prahou a Krušovicemi, Lubencem a Bošovem a Karlovými Vary a Chebem. Celá stavba by měla být hotová v roce 2026.

Na výstavbu byl použit náš portlandský cement se sníženým obsahem alkálií CEM I 42,5 R, který splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, jenž je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací. Je charakteristický vysokou dlouhodobou pevností a rychlým nárůstem počátečních pevností.

Zdroj fotografií: ŘSD