V 6. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsme se umístili na 3. místě

Každoroční Cena hejtmana, kterou pořádá Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky, oceňuje podniky za jejich společenskou odpovědnost, a to celkem v 7 kategoriích. My jsme dosáhli na třetí příčku v kategorii podnikatelských subjektů do 250 zaměstnanců.

Společenská odpovědnost organizací je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.

Do soutěže jsme se přihlásili s našimi aktivitami, kterými se snažíme přispívat k rozvoji života občanů v našem kraji, nebo se kterými zapojujeme naše zaměstnance do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu společnosti. Popsali jsme, jak se u nás projevuje rovné dodržování příležitostí, transparentnost našeho podnikání a jak dbáme o naši dlouhodobou prosperitu. V neposlední řadě jsme komentovali naše projekty v oblasti životního prostředí, cirkulární ekonomiky, péči o bezpečnost v našem závodu.

Slavnostní akce proběhla na půdě Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově. Mohli jsme tak nahlédnout pod pokličku toho, jak se dnešní mladí lidé připravují na svá povolání. Inspirující byly prezentace vítězných subjektů. Odnesli jsme si pár zajímavých nápadů na vylepšení naší strategie. 

 

Image
Lafarge_odpovedna_firma.jpg
Reportáž z předávání Ceny hejtmana
Jakých aktivit v regionu se dále účastníme nebo podporujeme?