CEM II/A-S 42,5 R

Portlandský struskový cement CEM II/A-S 42,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se struskou, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Portlandský struskový cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206+A2

 • výroba transportbetonu

 • prefabrikace

 • výroba malt a přípravků obsahujících cement

tabulky web cem ii a s 425 r

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

 
struskovy cement

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání

 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením

 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Holcim Česko má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

 

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.