CEM II/A-LL 32,5 R

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 32,5 R z Čížkovic - vaše první volba pro staveništní přípravu malt, potěrů a betonů.

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 32,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s vápencem, síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. 

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL pevnostní třídy 32,5 R z Čížkovic je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. 

 

Způsob a doba skladování:

  • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

  • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

  • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)

  • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Možnosti použití:

  • staveništní příprava betonů, malt a směsí obsahujících cement

Způsob dodávek:

  • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ
tabulky web cem ii a ll

 

 
tabulky web cem ii a ll 325 r tp

Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením

  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

  • Holcim Česko má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

  • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

 

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.