CEM I 52,5 R (ra)

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. 

Portlandský cement s se sníženým obsahem alkálií CEM I 52,5 R (ra) je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.

 Možnosti použití:

 • výroba betonů pro prefabrikaci dle ČSN EN 206-A2 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací

 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů

 • drobná i velká prefabrikace

522 ra

 

Způsob dodávek: 

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

  tabulky web cem i 525 r ra slozeni
   

   

  Způsob a doba skladování:

  • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2

  • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)

  • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání

  • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

  Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením

  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

  Management kvality:

  • Holcim Česko má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

  • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

   

  Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

   

   

  Dokumenty k produktu

  Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.