CEM I 52,5 R


Výroba CEM I 52,5 R bude ukončena k 31. 12. 2021.

O produktech, které tento cement nahradí, se prosím poraďte s našimi obchodními zástupci a/nebo pracovníky technické podpory. 


volne lozeny cement 4

 

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
525 r

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ
   
  tabulky web cem i

  Způsob a doba skladování:

  • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
  • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
  • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementů 90 dnů od data dodání
  • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

  Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením
  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

  Management kvality:

  • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle   ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

    Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

     

     

    Dokumenty k produktu

    Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.