CEM I 42,5 R

Special Plus 42,5 R využijete všude tam, kde je nutné rychlé odbednění, při náročnějších konstrukcích nebo při betonování za nízkých teplot.

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

Čížkovický cement SPECIAL PLUS přináší připraveným směsím řadu důležitých vlastností:

 • Rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla

 • Vysokou dlouhodobou pevnost a trvanlivost,

  aby stavba sloužila po celou dobu své životnosti

 • Rychlý nárůst počátečních pevností,

  který umožňuje zachovat rychlé tempo výstavby

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206+A2
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
tabulky web cem i

 

 
tabulky web cem i 425 r tp

  Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením

  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

  Management kvality:

  • Holcim Česko má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

  • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

  Způsob dodávek:

  • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

    Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

     

     

    Dokumenty k produktu

    Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.