Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost LafargeHolcim zastává vedoucí postavení v průmyslu stavebních materiálů, což pro ni znamená nastavení nových standardů bezpečnosti a ochrany zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví se nachází ve středu všeho, co děláme, od každodenních běžných činností v našich závodech po pracoviště našich zákazníků a akcí v našich sousedních obcích. Naší snahou je provozovat naše závody tak, aby nedocházelo k žádným zraněním, a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí pro naše zaměstnance, dodavatele, okolní obce a zákazníky.

 
Dny BOZP pro zaměstnance LafargeHolcim se konají každý rok

Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci je pro společnost LafargeHolcim nejvyšší hodnotou

My v LafargeHolcim chceme dělat více, než jen předcházet nehodám: chceme provozovat naše závody, aniž bych v nich docházelo ke zraněním.

K dosažení tohoto cíle jsme se zavázali k:

  • Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí pro všechny zúčastněné strany (zaměstnance, dodavatele, okolní obce a zákazníky) založeného na opravdové kultuře BOZP.
  • Udržování celosvětového systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci navrženého tak, abychom neustále zlepšovali své výsledky a aktivně řídili rizika vyskytující se v našich závodech.
  • Zaměření se na kázeň pracovníků pracujících v našich závodech tím, že je budeme podporovat ve vykonávání práce bezpečným způsobem a v dodržování pravidel.
  • Otevřené komunikaci se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a zástupci okolních obcí o důležitých problémech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví.

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou zakotveny ve všech aktivitách společnosti LafargeHolcim

My v LafargeHolcim věříme, že "pokud budeme dobří v bezpečnosti, pak budeme dobří v podnikání". Bezpečnost a ochrana zdraví jsou důležitými faktory pro naši výrobní výkonnost. Není to něco, co bychom považovali za samostatnou oblast.

Proto je bezpečnost a ochrana zdraví vnímána jako klíčová na všech úrovních organizace LafargeHolcim, od operátorů po vrcholové manažery, a jako hlavní prvek pro dosažení vynikajících osobních výkonů.