Zastávka z betonových panelů

Města i obce musí z dlouhodobého hlediska čelit jistému nepohodlí v oblasti dopravy. Je to dáno tím, že stávající autobusové zastávky se poměrně rychle opotřebí a následně je nutná jejich oprava nebo celková rekonstrukce. V takovém případě dochází k dopravním omezením, zvyšuje se prašnost a obecně vzniká nepohodlí pro obyvatele. Inovativní zastávkové panely CS-BETON přinášejí řešení těchto problémů. Jejich hlavní výhodou je velice dlouhá životnost a snadná montáž. Výrobek přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městech.

Pokud je kvalitně připraveno podloží a montáž provádí sehraný a zkušený tým pracovníků, je celková doba instalace zastávky okolo tří hodin

Vlastnosti systému

Nové autobusové zastávky se vyznačují svou celistvostí. Při jejich instalaci jsou kompletovány dvoumetrové betonové panely těžké okolo pěti tun. Dohromady panely vytvářejí nástupní hranu a zároveň i pojezdovou plochu zastávky. Výška nástupní hrany je 20 cm, což odpovídá výšce hrany pro nízkopodlažní vozidla. Tím je splněno nařízení vlády na bezbariérový provoz. Panely tak představují systém pro bezproblémový nástup do dopravního prostředku. Pojezdová plocha panelových autobusových zastávek je výrazně tužší oproti stávajícím konstrukcím zastávek, které jsou tvořeny z žulových nebo zámkových betonových dlažeb, případně živic. Dlouhou životnost panely získávají díky výrobě v řízeném procesu, tedy v Prefě. Jejich vysoká kvalita je dána především kvalitou použitého betonu, technologickým zpracováním, a právě vlastním řízeným procesem.

Jednotlivé panely jsou usazeny pomocí jeřábu. K jejich přesnému umístění slouží speciální naváděcí trny

Jednoduchost instalace

Samotná montáž zastávky není vůbec složitá. V první fázi je nutné vybourat stávající konstrukci zastávky a vytvořit novou podkladní vrstvu. Užití panelů CS-BETON nevyžaduje vysokou únosnost podkladních vrstev. Naopak je ale nutné, aby byl podklad dobře vyrovnán, zhutněn a odvodněn. Právě rovinatost spodních vrstev je zásadní pro montáž s ohledem na další funkci celého betonového krytu. Vzhledem k velké hmotnosti panelů jsou následně jednotlivé části usazeny pomocí jeřábu. Díly jsou opatřeny zámky, které do sebe zapadají. 

Jako první se umisťuje výjezdový kus, následně vedle sebe navazující díly, které se připojují pomocí speciálních naváděcích trnů. Panely jsou spojeny šrouby. Ty umožňují pohyb materiálu dle klimatických podmínek, takže zastávka může tzv. pracovat. Dále jsou šrouby osazeny krytkami a je provedeno vtlačení těsnicího provazce mezi jednotlivé betonové díly. Bezproblémová funkce betonového krytu je zajištěna zálivkou, která brání zatékání vody a chemických rozmrazovacích látek. V poslední fázi instalace jsou na boky zastávkových panelů připojeny přechodové desky, které zajišťují přechod z tuhého podloží na pružné konstrukční vrstvy vozovky. Montáž autobusových nebo trolejbusových zastávek z CS-BETON není náročná ani na čas. Při zajištění kvalitně připraveného podkladu, je zkušený tým pracovníků schopen zastávku dlouhou třicet metrů namontovat za přibližně tři hodiny. Zastávkové panely jsou charakteristické také svým začleněním do zpevněné plochy vozovky, kdy zároveň vytváří nástupní hranu zastávky a spodní desku pojížděnou přepravním prostředkem.

Detail naváděcího trnu