Zimní opravy 2021

 

Každý rok v zimě v čížkovické cementárně probíhá zimní odstávka. Během té se odstavuje rotační pec, aby mohla být provedena pravidelná údržba pece a i ostatních technologií a zařízení. Pravidelně se opravují vyzdívky pece, které jsou během roku nejvíce namáhané. Teplota v rotační peci, která je 4,5 m široká a 72 m dlouhá, se při výrobě slínku (hlavního meziproduktu pro cement) pohybuje mezi 1100-1300 °C.  Každoroční opravy stojí kolem 50 mil. Kč. V tomto období se také realizují menší investiční akce. Zimní opravy jsou výzvou nejen pro zaměstnance cementárny, ale také pro dodavatele, a to především z pohledu bezpečnosti práce, která je i v tomto období prioritou číslo jedna. V následujícím videu se můžete podívat, jak to vypadá v naší peci, a z úst technického ředitele Ing. Antona Meša si poslechnout, čeho se letošní zimní opravy týkají a jak jsou náročné.