Změny v balených výrobcích

 

 

Podíl balených výrobků představuje více než pětinu celkové výroby Lafarge Cement, a.s., pro dodávky na tuzemský trh je tento podíl ještě vyšší. Na konci loňského roku měla naše společnost v nabídce 6 druhů baleného cementu, z toho byly tři určeny na export, další tři pro domácí odběratele. Sedmým baleným výrobkem pak bylo maltovinové pojivo Multibat PLUS.

 

V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku dojde postupně k ukončení výroby dvou balených cementů směřujících na domácí trh. Jedná se o CEM I 52,5 R SUPER a CEM II/A-S 42,5 R SPECIAL. Tyto cementy budou nahrazeny cementem CEM I 42,5 R SPECIAL PLUS, který z hlediska parametrů, užitných vlastností a možností použití leží mezi oběma výše uvedenými typy.

Současně dochází i ke změně balení maltovinového pojiva Multibat PLUS ze stávajících 30 na 25 kg. Nové pytle budou po grafické stránce odpovídat stávajícím pytlům na cement, stejná bude i skladba na paletě.

 

Pro lepší manipulaci a skladování je nyní i Multibat PLUS v 25 kg pytlích.

Paleta bude vážit 1,4 t a bude na ní stejný počet pytlů jako u cementů - 56 pytlů.