Změna ve vedení cementárny

 

Od 1. 1. 2017 se Alexander Loimayr stává zástupcem pro ČR a vystřídá na této pozici Jana Votavu. Čížkovická cementárna od roku 2010 patří do klastru, který tvoří kromě České republiky ještě Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko.  Každá země má zastoupení ve výkonném výboru klastru a tím bude od 1. 1. 2017 pro ČR právě Alexander Loimayr. Jeho hlavním cílem bude spolu s místním týmem udržovat cementárnu Lafarge v České republice úspěšnou. Klastr prochází od svého vzniku proměnou, poslední vlna změn přišla po vzniku skupiny LafargeHolcim v roce 2015. Současný název klastru je LafargeHolcim Central Europe East a zástupci jednotlivých zemí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli klastru, Antoinu Duclaux.

 

Alexander Loimayr pochází z Gallneukirchenu, malého města nacházejícího se v Horním Rakousku poblíž českých hranic. Na Univerzitě v Linci vystudoval obor obchod a od své promoce pracoval na několika různých pozicích v oblasti financí. Posledních pět let pracuje pro společnost Lafarge jako finanční ředitel pro Rakousko a klastr LH CEE. Tyto pozice bude zastávat i nadále. Nově k nim přibyde zodpovědnost zástupce pro ČR.

Alexandrovi je 37 let, žije se svojí ženou a jejich třemi dětmi ve Vídni. Když není v práci či na služebních cestách, tráví většinu volného času s rodinou. V čase, který mu zbývá jen pro sebe, se rád věnuje sportu. V mládí hrál fotbal v regionální lize Horního Rakouska.