Změny nám pomohou do budoucna

 

Pavel Zdeněk je novým obchodním ředitelem Lafarge Cement, a. s. 

Není tajemstvím, že do Čížkovic přišel ze společnosti 3M. My jsme se jej v rozsáhlém rozhovoru rozhodli představit.

Nastoupil jsem na pozici obchodního ředitele Lafarge Cement, a. s., která byla součástí Skupiny LafargeHolcim. Během pár měsíců po mém nástupu je to již Skupina Holcim. Naše mateřská společnost si mezitím zkrátila svůj název. Přišel jsem do Lafarge z 3M, ale můj profesní život začal již o dost dříve. 

pavel zdenek1

Přesto to byla pro vás nejspíš důležitá zkušenost… 

Ano, byla. Ale vše začalo už mnohem dříve. Hned po škole se ve mně zformovalo přesvědčení, že chci být obchodníkem. Poměrně brzy jsem dostal práci country manažera ve  francouzské společnosti Soprema pohybující se na trhu se stavebním materiálem s  jasným úkolem: vybudovat firmu se stomiliónovým obratem. Postavil jsem si tým, a  cíle jsme za pět let dosáhli. Po šesti letech jsem cítil, že potřebuji změnu, a  přišel jsem do společnosti 3M. Tam jsem dostal na starost divizi pásek a lepidel pro Českou republiku a Slovensko.

Což zní jako poměrně úzká specializace… 

Naopak, velice široká, a  to nejenom z  pohledu produktového portfolia. Nejdříve je nutné vždy pochopit, jak funguje například trh v  automobilovém, dřevařském, stavebním nebo leteckém průmyslu, kam všude jsme naše produkty prodávali. 

Znamenalo to pro mě velké množství kompetentních rozhodnutí, řešit, čemu se budeme primárně věnovat, a co naopak upozadit. 

Práce to byla skvělá, výborní kolegové, nicméně i zde jsem k práci potřeboval nový impulz. V průběhu „covidu“ se ve 3M měnila struktura, velmi se změnil i obsah mojí práce, doba přála spíše „vojákům“ než kreativcům. Proto když se otevřela pozice v Lafarge Cement, přihlásil jsem se a obstál ve výběrovém řízení.

Takže návrat ke stavebnictví po letech?

Ano, byl to návrat k byznysu, který jsem znal z dřívějška. Ale nejprve jsem vše důkladně zvažoval. Čížkovice nejsou úplně za rohem. A pak, kladl jsem si otázky o různorodosti práce. Vždyť cement je „jen“ cement...  Klíčový pro mě byl rozhovor s generálním ředitelem Mirkem Kratochvílem, kdy jsem pochopil, že moje pochybnosti jsou liché. 

Navíc pro mě je vždy důležité, že firma ví, co chce. A že dostanu prostor se realizovat a prosazovat cesty, jak se k cílům dostat. A to mi bylo nabídnuto. 

Lafarge Cement je sice součástí mezinárodní korporace, ale na rozdíl od jiných umožňuje lokální rozhodování a samostatnost. Také jsem měl možnost potkat zde řadu zapálených kolegyň a kolegů, co pro svou práci žijí. A bez výborných lidí je to všude složité a většinou to nekončí dobře. To dle mého názoru v Lafarge Cement nehrozí.

S jakou vizí jste nastupoval do Lafarge Cement, a. s.? 

Moje vize je stejná jako dlouhodobá vize Lafarge Cement, kterou jsem si stanovil na začátku roku a odpovídá i vizi Skupiny Holcim. Chceme být moderní a prosperující, chceme přicházet s ekologickými a udržitelnými stavebními řešeními pro naše zákazníky, chceme být co nejvíce digitální a i nadále chceme přispět k rozvoji našich zaměstnanců a našeho okolí. 

Možná uvedu jeden příklad. 

Já se rád dívám do budoucnosti. Lafarge Cement v Čížkovicích je společnost, která dosahuje výborných výsledků. Ale zároveň jsme společnost, která stojí jen na jedné noze, a tou je prodej cementu. A to není úplně správně. 

Mou vizí je k té první noze přidat i minimálně jednu další. Je potřeba, abychom byli připraveni na dobu, kdy se poptávka po cementu bude měnit. A další noha nám v těchto časech pomůže. 

Dalším mým cílem je víc aktivně komunikovat s  našimi zákazníky a ostatními stakeholdry. Chceme vzdělávat trh, ale i širokou veřejnost, aby byly pochopeny kroky, které musíme dělat např. zdražování, důraz na udržitelnost, využívání cirkulární ekonomiky a další. 

A mám i interní cíle. Přál bych si, aby byli naši kolegové hrdí na to, kde pracují. Mohu dlouhodobě srovnávat prezentaci naši a ostatních kolegů v  jiných zemích. Říkám, nestyďme se říkat, že jsme dobří, inovativní a  máme co nabídnout. Na tom bychom měli zapracovat, včetně mě.

Přesně před rokem v  rozhovoru popisoval tehdy relativně čerstvě inaugurovaný generální ředitel Miroslav Kratochvíl situaci, že Lafarge Cement se sice daří, ale prý se mám zeptat až za půl roku… 

Dnes se zdá, že prosperita roste i dále. To je pak pro obchodního ředitele celkem jednoduché, ne? Kde si myslíte, že je ta vaše přidaná hodnota? 

Já jsem si pro sebe společnost pojmenoval cyklistickou terminologií. Připomíná mi peloton. Může se na první pohled zdát, že peloton si jede jakousi setrvačností, sám od sebe, není to ale pravda. Každý v něm má určitou roli, a pokud ji neplní, tak peloton nejede dostatečně rychle, zpomaluje se nebo dochází k pádům.

Já v něm mám mimo jiné svůj tým obchodníků. Hlavní rolí obchodního ředitele není reagovat na aktuální situaci, v cyklistice třeba „stíhat uprchlíky“. Máme výborný tým obchodníků, kteří operativu zvládají absolutně bez problémů. 

Mojí hlavní rolí je řešit strategii závodění s ohledem nejen na etapu, kterou právě jedeme, ale na celý závod, kdy nás v další etapě třeba čekají kopce… 

Přichází výrazné zvyšování cen, apel na výrobu zelených produktů, problematika emisních povolenek a  jejich budoucnost, ztenčující se zásoba tradičních surovin pro výrobu cementu. 

Samozřejmě, že mě zajímá obchodní výsledek v roce 2021 i těch následujících. Víc mě ale zajímá, jak bude vypadat trh s cementem za pět let! A jak se v něm budeme chovat my. A jsem si jist, že pokud se budeme chovat úplně stejně jako dnes, bude se náš peloton zpomalovat. Půlrok na další dotaz je tedy krátká doba. Znovu se mě zeptejte za tři roky.

Dokážete tedy už teď odhadnout, jakým směrem se bude vyvíjet celý cementářský byznys?

Čeká nás velmi turbulentní doba, není to zdaleka jenom o produktech. Lafarge má a musí mít ambice daleko širší, a to už se bavíme o surovinách pro výrobu cementu, tématu cirkulární ekonomiky, snižování podílu CO2 pro výrobu cementu a dalších, která budou stále více promlouvat do chodu výrobců cementů. Už dnes je zde obrovský tlak na snižování uhlíkové stopy. Proto chce Lafarge Cement přicházet na trh s  produkty, které jsou ekologické a zároveň udržitelné. V roce 2022 přijdeme s produkty naší skupinové řady Ecoplanet. Zároveň si chceme uchovat naši efektivitu. 

Co je zelené, je spojeno s investicemi, a tedy zákonitě je to i dražší. A pokud to bude velmi drahé, tak naši zákazníci nebudou chtít kupovat cement, potažmo beton, ale budou chtít kupovat něco jiného. Budeme mít dlouhodobě z čeho vyrábět cementy, aby splňovaly nároky našich zákazníků, státu, Unie i za pět let? 

Můžeme ještě efektivněji využívat různých zdrojů na výrobu našich produktů než nyní? Otázek je mnoho, kdo najde odpovědi, bude mít obrovskou výhodu. Troufnu si říci, že máme plán na udržitelnost našeho podnikání. Vedle toho je i fér říci, že spolu s udržitelností se pojí nemalé investice.

Co bylo první, co jste změnil po nástupu do funkce?

Nechtěl jsem dělat změny pouze proto, že jsem nový, to by bylo hodně pošetilé. Také nepřicházím do společnosti, která by měla výrazné problémy, které by nutily k okamžitým změnám. Přišel jsem do společnosti, která je v dobré kondici, rok 2020 byl jeden z těch nejlepších v její historii. A rok 2021 vypadá také dobře. 

Takže první změny jsou spíše kosmetické, týkající se operativy. Předpokládám ale, že nějaké výraznější změny nastanou přesně tak, jak se bude v budoucnosti měnit trh, a s ním i naše společnost. Cementový byznys se prostě bude měnit a my se budeme měnit s ním.

Jak byste naopak chtěl, aby vnímali vaši zákazníci Lafarge Cement třeba za rok, za dva? Co jsou vaše základní atributy?

Výborný servis, dostupnost, nejen co se týče produktů, ale i technického poradenství. Zákazník chce dostat cement včas, v té nejlepší kvalitě za konkurenční cenu. V tomto ohledu bychom měli být ještě otevřenější jak k zákazníkům, tak i k široké veřejnosti. Vysvětlovat, proč potřebujeme mít nové produkty, proč chceme uvádět na trh zelené cementy. Prezentovat naši ochotu nebýt lhostejný k životnímu prostředí se stane naší každodenní zodpovědností. Lafarge Cement má vystupovat nejenom jako cementárna, ale jako společnost, která přichází s udržitelným stavebním řešením.

A jak vás mají vnímat zaměstnanci? 

Holcim je jedna z největších firem v oblasti stavebnictví na světě a já bych byl rád, aby naše společnost – Lafarge Cement v  Čížkovicích – byla vnímána z pohledu zaměstnanců, z pohledu zákazníků, ale i třeba z pohledu regionu, ve kterém pracujeme, jako partner, na kterého je dlouhodobě spolehnutí.

Lafarge Cement, a. s., dnes patří cca 12 % trhu s českým cementem. Stanovil jste si nějaký cíl, kam byste chtěli vyrůst, nebo to pro vás není rozhodující?

Ambicí Lafarge není zvyšovat podíl na trhu, což má jasné opodstatnění. V  případě našich cementů nedává velký smysl je dovážet třeba tři sta kilometrů daleko, protože doprava tvoří výraznou část z celkové ceny, a stávali bychom se tímto nekonkurenceschopní. Takže jednu z  možností růstu vidím formou akvizice. A nabídek na akvizici, přiznejme si to, nyní moc není. 

Další možností by byl vstup na nový trh, který je nám, cementářům blízký, ale kde nyní nejsme aktivní, i když se můžeme právě mnohému přiučit od naší mateřské společnosti Holcim, která je v nich úspěšná. Uvažujeme tedy o produktech s vyšší přidanou hodnotou. Zkrátka a stručně – vedle cementu chceme prodávat funkční a prospěšná stavební řešení.

Například Ductal? 

Ductal je jedna z možností. Ale třeba v Rakousku nebo v Polsku minulý rok uvedli na trh „izolační betonovou pěnu“ na cementové bázi s názvem Airium, která nahrazuje, a  někdy vylepšuje vlastnosti podlah s  použitím tradičních tepelných izolací.

Příští rok toto řešení plánujeme uvést na český trh i my. Otevírají se i jiné možnosti, například technologie 3D tisku, efektivní využívání a zpracování odpadů pro výrobu cementu nebo betonu. 

Na začátku tohoto roku proběhla v  rámci Holcim významná akvizice společnosti Firestone, největšího výrobce hydroizolací na bázi EPDM. Je tedy čím se inspirovat i  zde v  ČR. Všechno ale vyžaduje svůj čas. Než se rozhodneme uvést na trh nový produkt, musíme si být jisti, že obchod s ním je dlouhodobě udržitelný. 

Holcim má chuť investovat ve světě. My zde v Lafarge Cement v Čížkovicích si naopak musíme být jistí, že vybraná investice je ta správná. A já jsem přesvědčen, že přinášíme správná řešení. 

Podporu ve skupině máme výraznou a trvalou. 

 

Převzato z LC Journalu 1/2021 

 

Naše Mise a Vize