Cementárnu bude řídit Joao Paulo Pereira

 

S účinností od 1. 3. 2018 bude stát v čele čížkovické firmy Lafarge Cement, a.s. Joao Paulo Pereira, manažer pro ČR. Až do současnosti zodpovídal za obchod  celého klastru LafargeHolcim střední Evropa, nyní bude spolu s místním týmem řídit provoz v České republice i v ostatních oblastech. 

Na cestě zlepšování funkčního modelu řízení v jednotlivých zemích uskupení LafargeHolcim střední Evropa nastává další fáze, kdy se pravomoci a výkonná moc z úrovně klastru přesouvají do zemí prostřednictvím manažerů jednotlivých zemí. Ti budou zodpovědní za lokální finanční výsledky, rozvoj trhu a podnikání a zároveň zajistí, že spolupráce a hodnoty celého klastru budou na maximální úrovni.

Joao Paulo Pereira pochází z Brazílie a pro Skupinu Lafarge začal pracovat před 20 lety.  V rámci studií získal titul v oboru strojírenství a magisterský titul v oboru obchodní administrativa. Zastával různé pozice v oblasti financí, rozvoje strategie a obchodu, nákupu a pro Skupinu Lafarge pracoval ve Francii, Čile a Rakousku. Je mu 48 let, je ženatý a má dvě děti.

Čížkovická cementárna od roku 2010 patří do klastru, který tvoří kromě České republiky ještě Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko. Jeho současný název je LafargeHolcim střední Evropa a manažeři jednotlivých zemí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli klastru, José Antonio Primovi. Centrála sídlí ve Vídni.

 

Kontakt:

​Milena Hucanová

manažerka externí a interní komunikace

Tel: +420 416 577 215 

Mobil: +420 725 862 117 

milena.hucanova@lafargeholcim.com 

 
jpp-photo-portrait-201802-1.jpg
Joao Paulo Pereira da Silva