Začaly Dny otevřených dveří

 
 
 
 

Ve čtvtek 17.3. odpoledne proběhl první ze série Dnů otevřených dveří. Opustili jsme tak model jediného dne v roce určeného pro veřejnost a v konkurenci mnoha dalších akcí umožníme zájemcům o poznání výroby cementu zvolit si vyhovující termín. Na výběr jich je šest - třikrát ve čtvrtek odpoledne, třikrát v sobotu. Následující termín je v sobotu 16.4. od 10.00 - 13.00 hod. Další novinkou je snadná a rychlá registrace na webových stránkách společnosti (viz odkaz níže).

 

Seznámení s procesem výroby bude mít úvodní teoretickou část, na kterou naváže pěší exkurze s odborným výkladem. V rámci prohlídkové trasy budou mít návštěvníci možnost nahlédnout i do pracovního prostředí operátorů - do řídicího střediska. Samotný proces výroby cementu je automatizovaný a je řízen počítači, tzn. že operátoři nastavují požadované parametry a počítač těmto parametrům přizpůsobuje proces výroby. V řídicím středisku se sbíhají veškeré informace týkající se provozu cementárny (spotřeby, poruchy, množství vyrobeného cementu, provoz mlýnů, emise, atd.).

"Chtěli bychom umožnit našim sousedům porozumět naší činnosti a ukázat jim, že přistupujeme k našemu okolí zodpovědně. Výroba cementu je dnes, při využití nejlepších dostupných technologií, již k životnímu prostředí maximálně šetrná, uvedl Niels Ledinek, ředitel akciové společnosti. Ani v období krize nepřestala cementárna investovat do vylepšení provozu. Letošní rok je ve znamení výstavby chloridového by-passu.

 

Za poslední dvacetiletí se cementárna hodně proměnila Za touto proměnou stojí milionové investice do technologií, které postupně pomohly vliv průmyslové činnosti na životní prostředí minimalizovat. Prostřednictvím kontinuálního emisního monitoringu je tento vliv samozřejmě i měřitelný. Každý z návštěvníků bude mít také možnost porovnat momentální stav emisí jednotlivých škodlivých látek s platnými limity.

 

„Přestože s okolím komunikujeme aktivně a otevřeně, nic nenahradí možnost seznámit se s provozem přímo na místě a vidět vše na vlastní oči. Snažíme se být co nejlepším sousedem a tak setkávání se s lidmi přímo z okolí cementárny a zpětná vazba od nich je pro nás důležitá", říká Milena Hucanová, manažerka externí komunikace. „Ať už návštěvníci přijdou kvůli možnosti dozvědět se více o provozu, vyptat se na konkrétní věci, prohlédnout si typy paliv, navštívit řídící středisko, či pohlédnout na okolí z nejvyššího bodu cementárny - z výměníku, budou  srdečně vítáni", dodává M. Hucanová.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

 

První Den otevřených dveří proběhl
ve čtvrtek 17.3.