Vystoupení Pavla Zdeňka na konferenci Setkání lídru českého stavebnictví 2022

Podívejte se na sestřih vystoupení Ing. Pavla Zdeňka:

Tradiční setkání špiček českého stavebnictví a zástupců veřejné sféry se i letos konalo na Pražském hradě a my jsme byli tentokrát u toho – konkrétně se svým příspěvek vystoupil obchodní ředitel a člen představenstva Ing. Pavel Zdeněk. Tématem letošního ročníku byl především dopad krize na stavební sektor. Na konferenci se proto zástupci firem shodli, že očekávají, že zejména v druhé polovině roku dolehne na české stavebnictví vysoká a stále rostoucí míra inflace, s tím spojený růst hypotéčních sazeb, současně také vliv války na Ukrajině a nedostatek stavebních materiálů a surovin. Očekává se proto snížení výkonu českého stavebnictví o 1,9 %.

Situace na trhu je značně nestabilní a rok 2022 se možná zapíše jako zlomový. S očekávaným poklesem trhu se pojí také očekávání poklesu tržeb. Konkrétně stavební společnosti počítají v průměru s poklesem svých tržeb o 1,0 % v letošním roce a o další 2,2 % v roce následujícím. Existují situace, které mají dopad na ekonomiku jako na celek – stavebnictví nevyjímaje. Jednou z takových situací je jistě probíhající válka. Podle 98 % dotázaných stavebních společností bude mít situace na Ukrajině dopad na české stavebnictví. O opaku jsou přesvědčena pouze 2 % dotázaných.

Problémem, který dopadl na každého občana naší země, je zdražování energií. I nárůst cen energií je spojen s aktuální situací. Také 96 % dotázaných stavebních společností se s tímto setkalo, přičemž průměrně vzrostly jejich náklady na provoz o 27 %. Pro stavební společnosti je náročné zohlednit tyto rostoucí náklady v ceně svých staveb. Pouze u některých projektů je toho schopno 69 % dotázaných. Dalších 20 % ovšem nemůže zohlednit rostoucí ceny u žádné ze staveb.

S tématem udržitelnosti a zeleného stavebnictví vystoupil na konferenci Pavel Zdeněk. Jeho slova potvrzují závěry analýzy, podle níž pouze 25 % stavebních společností má v současné chvíli vypracovány konkrétní kroky pro udržitelné stavebnictví. Zbylých 75 % tyto kroky ještě vypracované nemá.

Ačkoli můžeme odhadovat, že se trh bude brzy ubírat „zeleným“ směrem, stavební společnosti na tento trend prozatím ve většině nereagují. Co se konkrétních cílů týče, tak ty má stanoveno na 69 % z dotázaných společností, které se již udržitelným stavebnictvím zabývají. Zbylých 31 % ještě tyto cíle stanovené nemá.

Nechte se inspirovat našimi zelenými cíli!

Na další naše vystoupení v médiích se můžete podívat zde:

Více o naší Strategii 2025 zde: