Výsledky LafargeHolcim Award budou vyhlášeny až v roce 2021!

 
lafargeholcimawards closed2020

Úplně poprvé se porotci soutěže LafargeHolcim Awards potkávají virtuálně. Online hodnocení projektů napříč časovými pásmy a kontinenty je pro mnoho členů pěti regionálních porot LafargeHolcim Awards novou zkušeností. Panely (setkání hodnoticích komisí), které obvykle pořádají přidružené univerzity Nadace LafargeHolcim jako osobní schůzky, jsou kvůli pandemii COVID-19 nahrazovány dvoudenními online sezeními. Vítězné projekty a jejich autoři se vyhlásí a ceny předají až v průběhu roku 2021.

 

Poroty v pěti regionech světa (Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ a Afrika, Asie a Tichomoří) vybírají vítěze soutěže tak, že se zaměřují na různé aspekty udržitelné výstavby. Každá regionální porota bude pokračovat jako virtuální panel a bude se skládat z nezávislých, renomovaných zástupců z oblastí vědy, obchodu a společnosti.

 

Všichni autoři a ostatní osoby zainteresované v projektu budou e-mailem informováni o výsledcích soutěže, které budou také oznámeny v tištěných, elektronických a sociálních médiích.

 

Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle#openVideo=BzhbliW9goI

https://www.lafargeholcim-foundation.org/media/news/awards/online-awards-jury-meeting-four-time-zones-in-one-room?nl=d1