Všechny cesty vedou do Lafarge

Po dvou letech jsme úspěšně dokončili rekonstrukci obou našich přístupových mostů do areálu cementárny v Čížkovicích. První menší třípólový most byl po rekonstrukci uveden do provozu již v září loňského roku 2021, druhý větší osmipólový předal zhotovitel v pondělí 3. října 2022.

„Nejsložitější věcí bylo, že jsme během rekonstrukce museli zajistit přístupovou cestu do cementárny, to znamená, že jsme museli překřížit železnici a vybudovat náhradní cestu, aby se k nám dostala vozidla, a zároveň, aby se vozidla dostala k našim sousedům,” vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Miroslav Kratochvíl.

Opravy starých mostů se zhostila firma Viamont, pro kterou byla oprava velkou výzvou. „Výstavba nového mostu by byla finančně velmi náročná, proto se společnost Lafarge rozhodla starý dvousetmetrový most zachránit. Oprava spočívala například v kompletní sanaci betonových konstrukcí, zvedala se jednotlivá pole, to znamená, že se osmkrát zvedl most a zkontrolovala se ložiska, zkontrolovala se také předpínací lana v kotevní oblasti, provedla se diagnostika dutin, zesílili jsme nosné konstrukce, nové dilatační závěry, nové izolace, tak aby do mostu nezatýkalo, což by výrazně zkracovalo životnost mostu,” doplňuje Miroslav Jícha, vedoucí mostních staveb společnosti Viamont. Spolupráce fungovala na výbornou, proto se podařilo druhý most dokončit o tři měsíce dříve a most je opět průjezdný od 12. října 2022.

Image
Lafarge_novy_most
Chcete vědět více, co se děje v naší cementárně?