Vítězné stavby stavební přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2021“

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích vyhlásila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ve spolupráci s reklamním partnerem společností Lafarge Cement, a.s. 9. ročník Stavby Ústeckého kraje 2021.

 

Cílem soutěže Stavba roku 2021 Ústeckého kraje je představit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizovaných v uplynulém období. Vedle základního předpokladu vyhledání stavby, která splňuje vysoké nároky po stránce architektonické a stavebně konstrukční, ale i staveb vyznačujících se použitím progresivních technických a technologických zařízení. Porota proto zvolila metodiku rozdělení přihlášených objektů do dvou skupin. V té pro veřejnost nejrozšířenější, posuzovala objekty reprezentující občanskou a bytovou výstavbu, v té druhé jednotlivé objekty, resp. areály speciálně technologických.

1. cena: titul: „Stavba Ústeckého kraje 2021“ a finanční odměna 30 000 Kč

2. cenafinanční odměna 20 000 Kč

3. cenafinanční odměna 10 000 Kč

Cena Hejtmana Ústeckého kraje

Cena ČKAIT Ústí nad Labem

 

Finanční odměnu poskytuje firma Lafarge Cement, a.s.

 
mestska plavecka hala louny

1. místo a udělení titulu Stavba Ústeckého kraje 2021: Městská plavecká hala Louny

Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.

Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.

Investor: Město Louny

Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

 

Autoři využili svažitého pozemku s terénním zlomem a orientovali novou bazénovou halu tak, aby využili jejího maximálního proslunění. Na tento prostor navázali velice dobře zvládnutou kombinací prvků, z nichž zcela jistě zaujal porotu prosklený parter s bazénem, precizně provedenou geometricky zvlněnou fasádní křivkou. Tato část objektu objemově navazuje na vstupní prostor, který přirozeně „vtahuje“ návštěvníky do objektu. Na tomto místě je potřeba ocenit profesionálně zvládnutou spolupráci všech účastníků výstavby investorem počínaje, architekty a projektanty, dodavateli a provozovateli konče.

Celkový dojem ze stavby umocňuje masivní předsazená střešní konstrukce s dřevěným podhledem, který propojuje interiérovou a exteriérovou část objektu. Dalším pozitivním prvkem návrhu je i statické řešení stření konstrukce. Vlastní objekt navazuje a nenarušuje celkový výhled na České středohoří.

 
rekonstrukce objektu ks mesta chlumec

2. místo: Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec na MÚ – II. etapa

Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Bc. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

Podnětem této investiční akce bylo rozhodnutí vedení města o přemístění úřadu

do prostorů bývalého Kulturního domu a kina. Rekonstruovaný objekt vznikl v sedmdesátých letech minulého století v období využívání prefabrikace, v tomto případě montovaného železobetonového skeletu. Ten umožnil následnou přestavbu a změnu funkce na nové sídlo radnice. Došlo k obnovení původního záměru v podobě propojení obou původních objektů KD a kina. To umožnila přístavba nové radniční věže s hodinami a vstupním prostorem s hlavním schodištěm, včetně výtahu.  Došlo k úpravě fasády, jejího zateplení s novou řadou přeformátovaných okenních otvorů. V rámci komplexní rekonstrukce došlo k výměně technického zařízení budovy i k modernizaci interiéru. Nedílnou součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce vstupní terasy, přiléhajícího náměstíčka, dlažby, schodišť a nové výsadby stromů.

 
zeleny dum

3. místo: Zelený dům

Přihlašovatel: ES Reality s.r.o. Louny

Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík, Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek, Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf

Investor: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

 

Po opuštění původních kasáren získávají areál EKOSTAVBY a je zahájena postupná výstavba šesti bytových domů a multifunkčních objektů MINI, Fontána a „Zelený dům“. Projekt zahrnuje i vybudování nového „náměstí“ s výrazným ornamentem dlažby. Porotou oceněný bytový dům je pětipodlažní objekt, poslední podlaží je ustupující. Bylo navrženo 30 bytů ve velikostních kategoriích 1 kk do 3 kk s vlastní lodžií. V pátém podlaží jsou umístěny největší byty s terasami, které umožňují výhled do kraje. Porota ocenila, že dům je navržen jako ekologicky a energeticky velice úsporný se snahou o nejvyšší komfort nájemníků. Dosahuje třídy energetické náročnosti A – mimořádně úsporná i díky kvalitnímu fasádnímu zateplení, rovnotlakovému větrání s rekuperací, podlahovému vytápění a zpětnému využívání šedých odpadních vod.

 

 
vystavba biotechnologickeho systemu pro cisteni dulnich vod2

Zvláštní cena hejtmana ÚK a cena ČKAITVýstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Přihlašovatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Autor: Terén Design s.r.o. – generální projektant          

 

V červnu 2020 byla dokončena (zahájena v říjnu 2018) výstavba biotechnologické čistírny předáním provozovateli do užívání. Plnohodnotný roční zkušební provoz byl spuštěn v lednu 2021. Stavba byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cílem vybudování mokřadní čistírny je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění. Čerpání a čištění důlních vod zajišťuje na lokalitě bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí. Protože se důlní vody vyznačují zvýšenou koncentrací kovů, je nutné před vypuštěním do veřejné vodoteče zabezpečit jejich vyčištění.

Vlastní stavba se skládá z provzdušňovacího, původního objektu a sedmi nádrží, šesti usazovacích a čistících ve dvou liniích, které jsou zaústěny do sedmé stabilizační a dočišťovací. Ta je umístěna před vypuštěním do Radčického potoka nebo jezera Most. Součástí stavby je také vegetační kalové pole o celkové ploše 2 250 m2.

Biotechnologický systém čištění důlních vod z Kohinooru. Tento trošku odborně zašmodrchaný název je vlastně ČDV, tedy Čistírna důlních vod. Tato čistírna je vlastně kořenová čistírna, která má minimální spotřebu elektrické energie. Žádné čerpání  vody ve vlastním čistícím provozu, jen provzdušňování, žádná stálá obsluha. Vše běží bez zásahu lidské ruky. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci!! Vzhledem k tomu, že náš kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, tak je tento počin opravdu hodný ocenění!!

 

Stavba přihlášená do soutěže musí být postavena na území Ústeckého kraje, přičemž do soutěžní přehlídky může být přihlášena pouze stavba daná do užívání v časovém rozmezí leden 2019 až prosinec 2020.

 

Soutěžní přehlídku hodnotila porota, která zasedala 22. listopadu 2021, ve složení:

prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost, ČVUT v Praze

Ing. Martin Mandík, předseda oblasti, Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda, Okresní hospodářské komory v Litoměřicích

Miroslav Kratochvíl, generální ředitel, Lafarge Cement, a.s.

Ing. Pavel Škorpil, člen výboru SPS UK, Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Vrba, místopředseda, Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Ing. Jiří Zima, předseda výboru Oblastní pobočky ČSSI, Český svaz stavebních inženýrů, Ústí n. L.

 

Více informací o projektech podporujících naše okolí nejdete zde.