V Čížkovicích na komíně jsou mláďata sokola stěhovavého

 

Poprvé letos pár vzácného sokola stěhovavého vyhnízdil ve speciální budce na nejvyšším ochozu komína čížkovické cementárny. S odstupem několika měsíců se v ní vylíhla tři mláďata. "Teprve až když jsme vystoupili na komín na začátku června, jsme mohli s jistotou říci, zda se podařilo vyvést mladé. Dvě starší mláďata, samec a samice, již celkem bezpečně létala, nejmladší sameček zůstával ještě v hnízdě," říká spokojeně Václav Beran, koordinátor monitoringu sokola stěhovavého na území ČR a pracovník nevládní organizace ALKA Wildlife o.p.s a Muzea města Ústí nad Labem.

 

Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy a jeho početnost nepřesahuje 75 párů. Je to druh v Čechách hnízdící na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se rychle přizpůsobuje. Ubývající možnosti hnízdění na skalách nahrazuje hnízděním na lidských stavbách. Do projektu podpory populace kriticky ohroženého dravce se zapojila i cementárna tím, že v roce 2012 nainstalovala na ochozy nejvyššího komína dvě budky.

"Máme ohromnou radost, že do ptačí společnosti našeho rozlehlého areálu přibyl i tak vzácný druh. Je to oboustranný prospěch - my jsme sokolovi vytvořili podmínky pro hnízdění, ale on nám zase pomáhá bojovat s přemnoženou populací holuba obecného v areálu tím nejpřirozenějším způsobem," říká Milena Hucanová, manažerka externí a interní komunikace.

 

V letošním roce zahnízdilo v Ústeckém kraji 6 párů sokola na lidských stavbách a vyvedli minimálně 19 mláďat. "Potvrzuje se, že vyvěšování budek na dobře vybraných lidských stavbách je velmi efektivní a přináší pozitivní výsledky. Z každé firmy, která je ochotná se zapojit, máme velkou radost a pevně doufám, že do deseti let naroste počet párů na lidských stavbách na úroveň párů na přirozených hnízdištích," říká Václav Beran.

 

Zástupci cementárny spolupracují s Českou společností ornitologickou již několik let. V začátcích společně postupovali v ochraně břehulí říčních a nyní aktuálně je stále rozšířenější program na ochranu rorýsů obecných - "Rorýsí školy".

 

Kontakt

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com