UPOZORNĚNÍ – dopravní změny před cementárnou

 

Od 24. 2. 2021 dojde k zastavení provozu na tzv. krátkém mostě vedoucím k hlavní vrátnici Lafarge Cement, a.s. Ke stejnému dni bude otevřena objízdná trasa, po které do cementárny dojedete.

Do Expedice cementárny a do areálu a k čerpací stanici společnosti A.G. Service s.r.o. se bude jezdit stejně jako doposud, tedy po tzv. dlouhém mostě, který zůstává v provozu. Kyvadlová doprava na něm bude i nadále řízena semafory.

Zastávka autobusu zůstává na stejném místě. Pro osobní auta bude zprovozněn nový vjezd na parkoviště osobních aut před cementárnou a pro pěší nový značený přístup do cementárny podél kolejové vlečky (průchod pod tzv. krátkým mostem bude zakázán).

Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce krátkého mostu a jeho otevření je 3. 11. 2021​.

Žádáme vás, vzhledem ke značným změnám, věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a místním omezením a důsledně dbejte pokynů naší ostrahy.

V případě dotazů či podnětů kontaktujte Ing. Jaroslava Chobota.

mapa pro web