U obce Uhersko dokončena stavba dálničního mostu z čížkovického cementu

Unikátní most, který je součástí výstavby úseku dálnice D35 Ostrov-Časy přes železniční stanici Uhersko, je na svém místě a ve své finální podobě. Most se budoval po polovinách rovnoběžně s kolejemi, aby nebyl ohrožen provoz na trati. Obě poloviny se otáčely a pak následně spojily k sobě. Tento ojedinělý postup je značně technologicky náročný. 

Úsek dálnice D35 se má otevřít ještě letos na konci roku 2022. Nicméně most přes železniční stanici Uhersko je již kompletní. Běžnou technologií při stavbě velkých mostů bývá jejich výsun. V tomto případě ale byla zvolena jiná metoda, která tak obvyklá není. Místo je totiž velmi neobvyklé tím, že se zde kříží železniční koridor a budoucí dálnice. Most dosti šikmo překlenuje šest staničních kolejí v malé podjezdové výšce.

Nejprve se otočila první část mostovky a poté druhá, která se první noc otáčela 6 hodin o 21 metrů, druhou noc o zbývajících 6 metrů. Po otočení obou polovin mezi nimi zůstala mezera 1,8 metru, která se pak následně spojila monolitickou betonovou lamelou.

Beton byl dodáván z betonáren Frischbeton Chrudim a Vysoké Mýto, který byl vyroben z našeho portlandského cementu CEM I 42,5 R (ra), který je právě pro takovéto velké infrastrukturní stavby díky své vysoké dlouhodobé pevnosti předurčen. Je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 – Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.

 

 

Přečtěte si o dalších referenčních stavbách z cementu od Lafarge.