Sýček ve vyjmenovaných slovech

 
jiri hornek

„…, usychat, sýkora, sýček, …“ Sýček býval ještě před třiceti lety naší nejhojnější sovou, o čemž svědčí i jeho zařazení do vyjmenovaných slov.  V současné době patří sýček obecný mezi kriticky ohrožené druhy, v ČR jich zbývá přibližně sto párů. Lafarge Cement, a.s. podporuje program České společnosti ornitologické na jejich záchranu. Ornitologové, tak jako každé jaro, zjišťují, na kterých místech budou sýčci hnízdit. Poznají to podle houkajících samečků, kteří si houkáním obhajují svoje hnízdní teritoria. Dočkáme se letos více hnízdících sýčků než v loňském roce? Brzy přineseme výsledky sčítání.

 

Kontakt:

Jarmila Vindušková

manažerka marketingu

Tel: 420 416 577 215 

jarmila.vinduskova@lafargeholcim.com