Světový den vody

Světový den vody nám připomíná, že více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá k ní přístup.  Voda pokrývá 70 % naší planety a 97 % tvoří oceány a moře, kde končí 11 milionů tun plastového odpadu ročně. Společnost Geocycle (síť provozů pro správu a nakládání s průmyslovými a komunálními odpady), se kterou dlouhodobě spolupracujeme, bezpečně zrecykluje a obnoví více než 2 miliony tun plastového odpadu ročně a má kapacitu zpracovat až 8 milionů ročně. 

V čížkovické cementárně se dlouhodobě šetří primární zdroje a využívají vhodné alternativy. V případě vodního hospodářství se jedná o srážkové vody a opětovně využívané odpadní vody. V současné době se zaměřuje cementárna na zmapování možností, jak odpadní a srážkovou vodu zachytit, upravit a opětovně použít, aby nahradila značnou část procesní vody z řeky Labe. Zaměřením se na tuto oblast životního prostředí míří cementárna k zelené budoucnosti.

Letošním tématem světového dne vody je „Urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce“. 
Jak důležitá je spolupráce, potvrzuje i skupina Holcim. Například v řeckém Volosu využívá cementárna odpadní vodu nedaleké výrobny nápojů. Za inovativní řešení, která jsou přátelská k životnímu prostředí, jsme dostali dvojité hodnocení „A“ a cenu CDP Europe. 

Image
onlyoneearth-tvorimelepsibudoucnost.jpg

Zjistěte více o cenách CDP Europe