Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpad (Concrete & Demolition Waste – CDW) je jednou z alternativ, o které se čím dál tím více uvažuje při výrobě slínku nebo cementu. Proč tomu tak je? 

Hlavním důvodem je především snížení uhlíkové stopy vznikající při výrobě cementu. Stavební a demoliční odpad nebo jeho část, může sloužit jako vhodná substituce za strusku nebo popílek, jejichž zásoby se ztenčují a v budoucnu mohou chybět úplně. Pokud struska nebo popílek dojde a nenajdeme adekvátní náhradu, nebude možné vyrábět konkurenceschopné ani dostatečně „zelené“ cementy. Jednalo by se o vychýlení od naší Strategie 2025 a to my nechceme. 

V České republice je několik milionů tun stavební suti různé kvality, ceny, původu, ale i možností využití. Abychom mohli tento materiál dát do pece, potřebujeme se nejprve umět orientovat na trhu s tímto materiálem a musíme otestovat mnoho vzorků. To nyní děláme. Doufáme, že po první fázi laboratorního testování se v druhé polovině roku dočkáme i industriálního testu.

Musíme být velmi ostražití a dávat pozor při výběru, co lze a co nelze použít jako složku CDW do cementu. Kritéria jsou velmi striktní. V České republice vejde v platnost nová norma během roku 2023. Předpokládáme, že nejbližším možným termínem uvedení pytlovaného cementu se složkou CDW bude polovina roku 2023. I zde je nutné najít spolehlivý a udržitelný surovinový zdroj, který musí projít standardní procedurou nutnou pro vývoj a uvedení cementu na český trh.

Naším cílem je do konce roku 2025 110 000 t CDW zpracovaných buď v peci nebo v mlýně, a to v téměř stejném poměru. Nicméně pokud uvidíme vyšší potenciál pro CDW, budeme využívat tento zajímavý materiál daleko více.

Více o dalších cílech čtěte zde: