Stavební a demoliční materiál

Stavební a demoliční odpad (Construction & Demolition Material – CDM) je jednou z alternativ, o které se čím dál tím více uvažuje při výrobě slínku nebo cementu. Proč tomu tak je? 

Hlavním důvodem je především snížení uhlíkové stopy vznikající při výrobě cementu. Stavební a demoliční materiál nebo jeho část, může sloužit jako vhodná substituce za strusku nebo popílek, jejichž zásoby se ztenčují a v budoucnu mohou chybět úplně. Pokud struska nebo popílek dojde a nenajdeme adekvátní náhradu, nebude možné vyrábět konkurenceschopné ani dostatečně „zelené“ cementy. 

V České republice je k dispozici několik milionů tun stavební suti různé kvality, ceny, původu, ale i možností využití. Abychom mohli tento materiál využívat pro výrobu cementu, potřebujeme se nejprve umět orientovat na trhu s tímto materiálem a zároveň mnoho vzorků otestovat, což nyní děláme. 

Výběr odpadního stavebního materiálu pro výrobu cementu je důležitý. Kritéria jsou velmi striktní. V České republice vyšla v roce 2023 v platnost nová norma. Předpokládáme, že nejbližším možným termínem uvedení pytlovaného cementu se složkou CDM (tj. stavební a demoliční materiál) bude polovina roku 2024. I zde je nutné najít spolehlivý a udržitelný surovinový zdroj, který musí projít standardní procedurou nutnou pro vývoj a uvedení cementu na český trh. 

Naším cílem od konce roku 2027 je začít zpracovávat 24 000 tun CDM v naší cementárně ročně. Nicméně potenciál pro využití CDM je podstatně vyšší, a tohoto potenciálu se budeme snažit využít.

Více o dalších cílech čtěte zde: