Staráme se o své zaměstnance

 

Tým krizové komunikace byl vytvořen v naší společnosti již koncem února. Jeho cílem je zajištění ochrany zdraví, bezpečného provozu a dodávek zákazníkům s ohledem na možné šíření koronaviru. Přijatými opatřeními chráníme nejen naše zaměstnance, ale i všechny ostatní, se kterými přijdeme do styku.

Všichni zaměstnanci jsou vybavení rouškami, dezinfekcí, ochrannými rukavicemi a ti nejvíce disponovaní také respirátory. Jsou jasně daná pravidla pro používání roušek v provozu a kancelářích. Kdo nemusí být fyzicky na pracovišti, pracuje z domova. Schůzky se řeší výhradně videokonferencí, nebo telekonferencí. V jídelně se vydávají jídla pouze v krabičkách, je zamezeno sdružování se na jednom místě. Bufet pro nákup svačin je dočasně uzavřen.

Nejvíce exponovaná vrátnice a recepce mají svá pravidla, dbáme, aby řidiči nevstupovali do těchto prostor a veškerá komunikace probíhala bezpečně na vyhrazených místech. Recepční má pro svoji ochranu speciální sklo. Ve všech prostorách společnosti probíhá pravidelná dezinfekce povrchů. Dezinfekční aplikátory na ruce jsou rozmístěny na desítkách míst v budovách na frekventovanějších místech.

K dispozici je řada návodů k tomu, jak správně používat respirátor a roušku a jak je dezinfikovat, jak si správně mýt ruce, apod.

Jsme hrdí na to, že jsme si vyrobili část jednorázových roušek a také dezinfekci v době, kdy tyto nebyly k dostání.

V současné chvíli řešíme nákup vlastního zařízení na dezinfekci prostor.