Spotřeba užitkové vody

Cílem společnosti Holcim Česko je co nejvíce šetřit primární zdroje a snažit se využívat vhodné alternativy. Toto platí také v případě vodního hospodářství, kde se nabízí využití srážkových vod a opětovné využití odpadních vod. 

V současné době jsou srážkové vody z větší části vypouštěny přímo do potoka Modly, zatímco odpadní vody jdou přes naši čističku odpadních vod a až poté jsou vypouštěny do potoka Modly. Zároveň cementárna čerpá veškerou procesní vodu z řeky Labe. Tato voda je využívána v uzavřeném okruhu pro chlazení důležitých částí výrobních zařízení a v otevřeném okruhu pro chlazení spalin před pecním ventilátorem a ve stabilizátoru pro chlazení spalin před hybridním filtrem.  V současné době se cementárna zaměřuje na zmapování možností, jak odpadní a srážkovou vodu zachytit, upravit a opětovně využít pro vlastní potřeby, aby mohla nahradit značnou část procesní vody z Labe a pitné vody v administrativních budovách.  Již nyní je jasné, že tento vývoj bude rozdělen do několika kroků a separátních projektů, které se nyní specifikují a po částech poptávají. Zaměřením se na tuto oblast životního prostředí cementárna Holcim Česko přispívá k politice udržitelnosti a zelené budoucnosti. 

Více o dalších cílech čtěte zde: