Sponzoringový program podpoří fotbalový klub, mladé hasiče či aktivity pro přemýšlivé děti

Holcim Česko, globální lídr v oblasti udržitelných stavebních řešení, klade důraz na aktivní zapojení a posilování místních komunit. V letošním roce zvolil Sponzoringový program Holcim Česko sedm přínosných projektů z regionu Litoměřicka, na něž přispěje finanční podporou ve výši celkem 400 tisíc korun.

Sponzoringový program vybíral projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, ty, které přispívají ke zlepšení infrastruktury regionu, věnují se aktivitám týkajících se vzdělání nebo sociální a zdravotní tématice. Mezi podporované místní projekty patří Badatelské projektové dny a týdny pro přemýšlivé děti, které představují aktivity v komplexní šíři, a zároveň mají za cíl povzbudit a motivovat děti k překonávání výzev spojených s jejich nadáním. Badatelská organizace Datel využije získané finanční prostředky na zajištění tohoto velkorysého projektu.

Fotbalový klub Litoměřicko využije získanou částku na pořízení dvou flexibilních stacionárních nádrží na dešťovou vodu o celkovém objemu 100 m3. Ty budou sloužit pro zádrž dešťové vody ze střechy fotbalové tribuny, která bude následně využita pro zkvalitnění tréninkové plochy využívané místními dětmi pro sportovní aktivity.

Centrum duševního zdraví pro děti neziskové organizace Naděje využije dar na nákup terapeutických pomůcek pro děti a mládež s působností v okrese Litoměřice. Pomůcky umožní asistentům lépe se k dětem přiblížit a během sociální terapie jim pomohou prozkoumat jednotlivá témata v hloubce. 

Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice využije finanční podporu na opravu části oplocení fotbalového hřiště, jež je hojně navštěvováno jak členy oddílu, tak širokou veřejností při konání různých akcí.

Sbor dobrovolných hasičů Stradonice získaným darem zlepší podmínky pro trénink hasičských dovedností. 

Projekt, který pomůže s rozvojem volejbalu a přiláká více dětí ke sportu v Čížkovicích, nese název Český pohár mládeže ve volejbale. Jeden ze zápasů soutěže organizuje Volejbalový klub Čížkovice. Přispěná částka umožňuje dětem z vesnického klubu výkonnostní vzestup na republikové úrovni a zároveň poznat jiné sportovní kluby.

Střední odborná škola technická a zahradnická v Lovosicích využije obdrženou částku na organizaci krajského kola soutěže Mladý chemik 2024.

Holcim Česko již dlouhodobě přispívá do místního rozvoje a podporuje projekty, které přinášejí užitek obyvatelům v regionu. Ročně investuje do této podpory částku v hodnotě cca 1,5 milionu korun. Většinou se jedná o dlouhodobé projekty, které zlepšují kvalitu života v okolí, jako je činnost Centra pro náhradní rodinnou péči nebo ochrana sýčků.

Podívejte se na spolupráci s Badatelskou akademií Datel

Zjistěte více o našich aktivitách