Společnost Holcim získala cenu CDP Europe za úsilí v oblasti udržitelnosti

Naše mateřská společnost Holcim získala cenu CDP Europe 2023 za udržitelnost, konkrétně za úsilí v oblasti klimatu a vodního hospodářství. Slavnostní předání cen proběhlo 16. února 2023 v Paříži. 

Udílení cen CDP Europe Awards je každoroční akcí CDP Europe, neziskové charitativní organizace, která podporuje investory, města, společnosti a další ve zlepšování v přístupu k životnímu prostředí. Vizí a posláním je prosperující ekonomika, která dlouhodobě funguje ve prospěch lidí a planety. Organizace se zaměřuje na budování udržitelné ekonomiky tím, že měří dopad výše zmíněných aktérů na životní prostředí. Mezi její hodnoty patří transparentnost, zodpovědnost a společné dosahování úspěchu. Je řízena správní radou a představenstvem. Jako mezinárodní organizace získává finanční podporu z celé řady zdrojů. Organizace má regionální kanceláře a místní partnery v 50 zemích. V současné době zveřejňuje každoročně údaje o společnostech, městech, státech a regionech z více než 90 zemí světa.

Slavnostní udílení cen je příležitostí k setkání manažerů na nejvyšší úrovni, aby diskutovali a inspirovali největší světové společnosti, velká města, investory, ale i politiky v oblasti životního prostředí. Holcim je první společností ve svém odvětví a jednou z 15 společností v Evropě, která dosáhla takzvaného dvojitého hodnocení "A" z 15 000 celosvětově hodnocených společností.

Magali Anderson, ředitelka pro udržitelnost a inovace společnosti Holcim, uvedla: „Toto ocenění je důkazem pokroku, kterého naše týmy po celém světě dosahují při budování budoucnosti s nulovými emisemi a při ochraně a obnově vzácných sladkovodních zdrojů. Poprvé jsme získali hodnocení "A" za naši práci v oblasti ochrany vodních zdrojů. Jsem přesvědčena, že budeme úspěšní i v následujících letech.“

Image
unnamed.png