Sokolům se u nás daří

 Již od roku 2015 na nejvyšším komíně čížkovické cementárny vyvádějí svá mláďata sokoli stěhovaví. V roce 2012 byly na tento 125 m vysoký komín nainstalovány dvě budky, v jedné sokoli hnízdí a tu druhou používají jako spižírnu. Každý rok kontrolují ornitologové ze společnosti Alka Wildlife společně s našimi zapálenými zaměstnanci, jak se sokolům u nás daří a zda a kolik mají mláďat. Při letošním monitoringu jsme zjistili, že se bohužel žádná mláďata nevylíhla, a to zřejmě z důvodu obměny sokolího samce, kterým je mladý a zde narozený sokol (dle kódu na kroužku). Je krásné vidět, že se k nám do cementárny sokoli vracejí. Sokolům vyhovuje i zdánlivě nepřátelské průmyslové prostředí, které jim nabízí hnízdění ve vysokých výškách s dostatkem potravy a bez rušení lidmi. Čížkovická cementárna je místem, kde se nejen daří  skvělým výrobkům, ale i divoké zvěři.