Snížení emisí díky palivům získaných z odpadů (RDF)

 

Snížení emisí díky palivům získaných z odpadů (RDF)

LafargeHolcim, jakožto společnost s vedoucím postavením v oblasti řešení odpadů, celosvětově investuje do urychlení využívání paliv  získaných  z odpadů ve svých provozech. Prostřednictvím spoluzpracování recyklujeme minerální frakci odpadů a získáváme energii z odpadu během výroby cementu. Vyhřívání našich pecí tímto předupraveným odpadem je klíčovým prvkem k dosažení našeho cíle „Nulový dopad na životní prostředí“.

Provozování pece s 100% náhradou fosilního paliva? Je to možné!

czech republic plant

Naše cementárna v Čížkovicích je prvním příkladem toho, že je možné provozovat pec s 100% náhradou fosilního paliva! Tento rok vzešlo z využívání odpadu v průměru 92 % tepelné energie. Jinými slovy, pouze 8 % tradičních fosilních paliv je využito pro výhřev pece. Pec nezřídka běží na úrovni blížící se k 98% substituci, což je relativní maximum povolené místní legislativou.  Na další transformaci cementárny jsou vynakládány významné investice, které umožňují další snížení zbývajícího rozdílu.

Alternativní paliva - efektivní nakládání s odpady 

V cementárně se využívají hlavně tuhá alternativní paliva vyprodukovaná tříděním a drcením tuhého odpadu, který se typicky skládá ze spalitelných nerecyklovatelných složek průmyslového odpadu (pocházejícího přes 30 % z automobilového průmyslu) a komunálního odpadu. Toto poskytuje nejen efektivní společenské řešení pro recyklaci a využití odpadů, ale také zdroj energie s vysokou tepelnou výtěžností. Díky spoluzpracování odpadu je cementárna v Čížkovicích schopna se vyhnout vypuštění více než 200.000 tun čistých emisí CO2 za rok. To cementárně umožňuje vyrábět cement s intenzitou CO2 na tunu cementového materiálu, která je již dnes nižší než cíl Skupiny pro rok 2030, tj. 475 kg CO2 na tunu.