Skupina Lafarge a WWF International pokračují ve spolupráci

 

 

Skupina Lafarge a WWF International prodloužili svoje partnerství do roku 2013.  

 

Bruno Lafont, předseda představenstva a CEO Lafarge, a James P. Lepe, generální ředitel WWF International, potvrdili další partnerskou smlouvu. Skupina Lafarge a nevládní organizace WWF International tak budou spolupracovat další čtyři roky. Prostřednictvím pokračujícího partnerství obě organizace oficiálně stvrzují svoji snahu spolupracovat na snížení negativního vlivu výroby stavebních materiálů na životní prostředí. Partnerství započalo v roce 2000, kdy se Skupina Lafarge díky pětileté smlouvě stala prvním průmyslovým členem programu „Conservation Partner" fondu WWF. 

 

U příležitosti prodloužení partnerství Bruno Lafont uvedl:

 „Rozhodli jsme se pokračovat v našem spojenectví s WWF International a navázat na úspěchy, které jsme s jeho pomocí dosáhli. Přestože jsme od roku 2000 učinili významný pokrok v  ochranu životního prostředí při našich aktivitách, stále nás ještě velké množství práce čeká. Očekáváme od WWF International efektivní podporu v otázkách klimatických změn, zachování biodiverzity nebo šetření vodou. Takovéto spojenectví s nevládní organizací představuje výbornou příležitost změnit náš pohled na životní prostředí. I přes současnou ekonomickou situaci znovu potvrzujeme náš zájem o udržitelný rozvoj na strategické úrovni."

 

James P. Lepe, generální ředitel WWF International, přivítal prodloužení partnerství a řekl:

„Aktuální výsledky Skupiny Lafarge při snižování emisí CO2 jsou velmi povzbuzující. Zapojením Skupiny do našeho programu jsme dosáhli toho, že se největší mezinárodní výrobce cementu zavázal snižovat emise CO2. Hlavním cílem spolupráce je rozšířit environmentální chování  na celou Skupinu, především na výrobní jednotky v rozvíjejících se ekonomikách (Brazílie, Čína a Indie), kde požadavky na stavební materiály velmi rychle rostou. Díky tomuto partnerství od Skupiny Lafarge očekáváme, že povede celý sektor  výroby cementu a ostatních průmyslových oblastí směrem k udržitelné ekonomice."

 

 

Oblasti spolupráce

 

Skupina Lafarge a WWF společně určily klíčové oblasti zapojení Skupiny:

Změna klimatu ­- plnit program omezování emisí CO2 na základě cílů stanovených v roce 2001 s WWF International.

Obtížně odbouratelné látky znečisťující životní prostředí - zlepšit postupy monitorování a hlášení v rámci Skupiny a přijmout opatření ke snížení emisí těchto látek.

Spotřeba vod - zlepšit povědomí Skupiny Lafarge o své spotřebě vody a definovat konkrétní akční plán jejího snižování.

Biodiverzita - aplikovat na několik výrobních jednotek indikátor biodiverzity a systém rekultivace lomů, které byly vyvinuty v předchozích fázích.

Udržitelná výstavba - podporovat výrobky a systémy udržitelné výstavby v rámci celého řetězce stavby budov.

 

 

Důležité milníky spolupráce

  • Výsledky z roku 2008 ukazují, že Skupina pokročila směrem k dosažení svých dvou cílů týkajících se omezení emisí CO2. Konec roku 2008 - absolutní množství emisí průmyslových zemí světa se snížilo o 12,5 % za období 1990-2008, při omezení množství emisí CO2 na metrickou tunu cementu vyrobeného Skupinou o 18,4 % během stejného období. Monitorovací postupy a zkušenosti poskytnuté WWF International byly pro dosažení těchto cílů neocenitelné.
  • S ohledem na biodiverzitu zavedla Skupina s podporou WWF International nástroje pro sledování úspěšnosti rekultivačních programů pro lomy.
  • Jako výrobce stavebních materiálů je Skupina zapojena do problematiky udržitelného stavebního rozvoje prostřednictvím spolupráce s nejrůznějšími průmyslovými subjekty za podpory WWF International.

 

Partnerství se začíná odrážet i v místních komunitách a činnostech, například v iniciativách zaměřených na rozvíjení flóry a fauny v Kanadě, sledování životního prostředí medvědů panda v Číně, kampaních zvyšujících povědomí o biodiverzitě v Rumunsku a Rakousku, rozvoji projektů biopaliv v Keni.

 

 

Spolupráce založení na konstruktivním dialogu

 

Od roku 2000 udržují Lafarge a WWF International svoje spojenectví v otevřeném duchu. Výsledkem jsou kvantitativní indikátory a cíle, které ve spojení s termíny, dovolují přesně měřit výkony Lafarge. Významná část tohoto výkonu je kontrolována nezávislými profesionály.

 

Průhlednost a dialog jsou klíčové prvky v tomto partnerství; zaručují otevřenou diskusi mezi dvěma zdánlivě protikladnými vizemi pro dosažení společného cíle: nalezení řešení pro omezení ekologického zatížení provozu Lafarge při současném reálném zvážení obchodního prostředí Lafarge.

 

 

O WWF International

 

WWF je jednou z největších a nejvíce respektovaných světových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí, s více než pěti milióny příznivců a globální sítí poboček ve více než stovce zemí. Cílem WWF je zastavit zhoršování životního prostředí na zemi a vytvořit budoucnost, ve které žijí lidé v souladu s přírodou, zachování biologické diverzity, zaručením udržitelného využívání přírodních zdrojů a podporou omezení znečišťování životního prostředí a škodlivé spotřeby.

 

Poznámka pro editory:

Akciová společnost Lafarge Cement je součástí Skupiny Lafarge, světového lídra v oboru stavebních materiálů. Patří mezi největší výrobce portlandských cementů, portlandských struskových cementů a portlandských směsných cementů v České republice. Do výrobkového portfolia se dále řadí maltovinové pojivo Multibat PLUS a mleté vápence pro odsíření. Svým zákazníkům poskytuje špičkový logistický servis a nabízí služby akreditované betonářské laboratoře. Veškerá činnost Lafarge Cement, a.s. vychází z respektu zásad trvale udržitelného rozvoje a koncentrace na nejvyšší kvalitu výrobků.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com