Skupina Holcim představuje nové logo a identitu

Milník v přeměně společnosti Holcim na cestě stát se světovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení.

Zaměření se na výstavbu ekologičtějších měst, chytřejší infrastruktury a zlepšení životní úrovně.

Holcim sjednocuje řadu celosvětově nejdůvěryhodnějších značek stavebního sektoru.

 

Ve čtvrtek 8. července 2021 představila skupina Holcim své nové logo, které spojuje všechny své značky na trzích. Záměrem Skupiny je přispět k rozvoji, který bude mít pozitivní dopad na obyvatelstvo a planetu. Holcim, jako skupina zaujímající přední pozici v oblasti ekologických stavebních řešení, se zavázala hrát důležitou roli v urychlení celosvětové přeměny s cílem dosáhnout nulového dopadu na životní prostředí.
 
Jan Jenisch, generální ředitel skupiny Holcim, říká: „Dnešní den znamená pro naši společnost milník na cestě stát se celosvětovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných řešení. Svět se mění různými způsoby, populace roste, dochází k urbanizaci a mění se klimatické podmínky. Jsme odhodlaní hrát svou roli při urychlení nízkouhlíkových staveb a cirkulární výstavby tak, abychom vytvořili budoucnost s nulovým dopadem na životní prostředí a zvýšili životní úroveň celé populace. Naše nové skupinové logo vysílá světu signál, že jsme se zcela zavázali přispět k rozvoji, který bude mít pozitivní dopad na obyvatelstvo a planetu.“
 

holcim endorsement ceska verze v4

Holcim je domovem některých celosvětově nejdůvěryhodnějších značek ve svém sektoru, včetně ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cements, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim a Lafarge. Všechny značky na trzích si ponechají své příslušné identity a názvy, které na trzích používají. Lafarge Cement, a.s. v České republice je také součástí skupiny Holcim.

Představením svého nového loga podporuje Holcim své zaměření na výstavbu ekologičtějších měst a chytřejší infrastruktury s cílem zlepšit životní úroveň na celém světě pomocí světově nejrozsáhlejší řady nízkouhlíkových stavebních materiálů. Tím, že se Holcim chce stát společností s nulovým dopadem na životní prostředí, klade udržitelnost na první místo své strategie, a jako společnost s předním postavením v oblasti recyklace funguje na principu cirkulární ekonomiky. Vylepšuje své podnikání chytrým způsobem založeným na datech a zároveň podporuje otevřené inovace.

Nový název Skupiny je nyní oficiální a burzovní symbol na trhu cenných papírů se změnil na HOLN (dříve LHN).
 

 

O Holcimu
Holcim přispívá k rozvoji, který bude mít pozitivní dopad na obyvatelstvo a planetu. Jako světová jednička v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních umožňuje Holcim výstavbu ekologičtějších měst, chytřejší infrastruktury a zlepšení životní úrovně na celém světě. S udržitelností jako základním prvkem své strategie se Holcim stává společností s nulovým dopadem na životní prostředí. Na cestě k tomuto úspěchu společnosti napomáhají její zaměstnanci a spolupracující okolní komunity. Jako společnost s předním postavením v oblasti recyklace, díky níž je možné stavět vice s pomocí méně materiálů, pohání Holcim cirkulární ekonomiku. Holcim je společnost, která stojí za některými světově nejdůvěryhodnějšími značkami stavebního sektoru, včetně ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim a Lafarge. Holcim zaměstnává 70 000 lidí po celém světě, kteří jsou hrdí, že mohou vytvářet budoucnost obyvatelstvu a planetě. Holcim působí ve 4 obchodních segmentech: Cement, Transportbeton, Kamenivo a Řešení & Produkty.

Více informací naleznete zde: www.holcim.com

Informace o cílech Skupiny naleznete zde https://www.holcim.com/about-holcim

 

Důležité prohlášení - vyjádření týkající se výhledů do budoucna
Tento dokument obsahuje vyjádření týkající se výhledů do budoucna. Tato vyjádření nepředstavují předpovědi výsledků nebo jiných ukazatelů výkonnosti, ale spíše trendy nebo cíle, jak kdy, mimo jiné s ohledem na plány, iniciativy, události, produkty, řešení a služby, jejich rozvoj a potenciál. Ačkoliv skupina Holcim věří, že očekávání zohledněná v těchto vyjádřeních týkajících se výhledů do budoucna jsou založena na rozumných předpokladech známých v době vydání tohoto dokumentu, investory upozorňují, že tato vyjádření nejsou zárukou výkonnosti v budoucnu. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od vyjádření týkajících se výhledů do budoucna z důvodu množství rizik a nejistot, jež je obtížné předvídat a obecně je skupina Holcim nemůže ovlivnit, např. rizika popsaná v roční zprávě skupiny Holcim dostupné na webových stránkách www.holcim.com a nejistoty související s podmínkami na trhu a zaváděním našich plánů. V souladu s tím vás upozorňujeme, abyste na vyjádření týkající se výhledů do budoucna nespoléhali. Skupina Holcim se nezavazuje tato vyjádření aktualizovat.