Skupina Holcim odchází z ruského trhu

 

V souladu s hodnotami společnosti provozovat své závody tím nejzodpovědnějším způsobem se představenstvo skupiny Holcim rozhodlo zahájit proces odchodu z ruského trhu. Toto rozhodnutí odprodat ruské závody navazuje na předchozí oznámení skupiny Holcim pozastavit všechny investice na daném trhu.

Představenstvo je upřímně znepokojeno lidským utrpením, ke kterému dochází v celém regionu, a je zcela odhodláno podporovat zasažené jedince i celé komunity.

Představenstvo děkuje všem kolegům ze skupiny Holcim, kteří se mobilizují po celém světě po boku místních neziskových organizací, aby poskytli přístřeší, základní potřeby, zdravotnický materiál a zařízení a svůj volný čas.

 

O Holcimu
Holcim přispívá k rozvoji, který bude mít pozitivní dopad na obyvatelstvo a planetu. Jako světová jednička v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních umožňuje Holcim výstavbu ekologičtějších měst, chytřejší infrastruktury a zlepšení životní úrovně na celém světě. S udržitelností jako základním prvkem své strategie se Holcim stává společností s nulovým dopadem na životní prostředí. Na cestě k tomuto úspěchu společnosti napomáhají její zaměstnanci a spolupracující okolní komunity. Jako společnost s předním postavením v oblasti recyklace, díky níž je možné stavět vice s pomocí méně materiálů, pohání Holcim cirkulární ekonomiku. Holcim je společnost, která stojí za některými světově nejdůvěryhodnějšími značkami stavebního sektoru, včetně ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim a Lafarge. Holcim zaměstnává 70 000 lidí po celém světě, kteří jsou hrdí, že mohou vytvářet budoucnost obyvatelstvu a planetě. Holcim působí ve 4 obchodních segmentech: Cement, Transportbeton, Kamenivo a Řešení & Produkty.

 

Více informací naleznete na www.holcim.com.

 

Důležité prohlášení - vyjádření týkající se výhledů do budoucna
Tento dokument obsahuje vyjádření týkající se výhledů do budoucna. Tato vyjádření nepředstavují předpovědi výsledků nebo jiných ukazatelů výkonnosti, ale spíše trendy nebo cíle, mimo jiné s ohledem na plány, iniciativy, události, produkty, řešení a služby, jejich rozvoj a potenciál. Ačkoliv skupina Holcim věří, že očekávání zohledněná v těchto vyjádřeních týkajících se výhledů do budoucna jsou založena na rozumných předpokladech známých v době vydání tohoto dokumentu, investory upozorňují, že tato vyjádření nejsou zárukou výkonnosti v budoucnu. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od vyjádření týkajících se výhledů do budoucna z důvodu množství rizik a nejistot, jež je obtížné předvídat a obecně je skupina Holcim nemůže ovlivnit, např. rizika popsaná v roční zprávě skupiny Holcim dostupné na webových stránkách (www.holcim.com) a nejistoty související s podmínkami na trhu a zaváděním našich plánů. V souladu s tím vás upozorňujeme, abyste na vyjádření týkající se výhledů do budoucna nespoléhali. Skupina Holcim se nezavazuje tato vyjádření aktualizovat.

 

Více informací ze skupiny Holcim najdete zde.