Skupina holcim nakoupí až 1000 elektrických nákladních vozidel Volvo

Dohoda je součástí širšího partnerství mezi společnostmi Holcim a Volvo Group, jejímž cílem je nasadit elektrické nákladní automobily ve všech provozech společnosti Holcim v Evropě do roku 2030. Nahrazení dieselových nákladních vozidel elektrickými sníží emise CO2 ze silniční dopravy až o 50 % ročně. Prvních 130 nákladních vozidel se dočkáme v letech 2023 a 2024.

Jan Jenisch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Holcim k tomu dodává: „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Volvo na dekarbonizaci logistiky našich evropských provozů pomocí elektrických vozových parků. Naším cílem je, aby do roku 2030 tvořily těžké nákladní vozy s nulovými emisemi až 30 procent vozového parku.“

Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel společnosti Volvo Group: „Dlouhodobá spolupráce a pevné odhodlání skutečně něco změnit jsou nezbytné k tomu, aby se velké snížení emisí CO2 stalo skutečností. Jsem velmi hrdý na partnerství, které jsme se společností Holcim navázali, a na výsledky, kterých společně dosahujeme.“

Dohoda přispěje k cílům v oblasti udržitelnosti, které si stanovily společnosti Holcim i Volvo Group. Kromě toho, že jsou obě společnosti členy FMC, jsou také zapojeny do iniciativy Science Based Targets (SBTi), která podporuje ambiciózní, vědecky podložená opatření v oblasti klimatu v soukromém sektoru.

Nahrazením 1 000 stávajících naftových nákladních vozidel by se mohlo ročně ušetřit až 50 000 tun CO2. Současně u nás v Čížkovicích postupně dojde k přechodu na elektrické služební vozy. První elektrické auto si již užívá kolega Jan Řechtáček, vedoucí oddělení Geocycle a nákupu alternativní paliv.

Zjistěte více o dění ve skupině Holcim