S Centrem pro náhradní rodinnou péči již 15 let

 

Již od roku 2006 naše společnost Lafarge Cement, a.s. podporuje Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. (dále jen CPNRP).  Je to již krásných patnáct let spolupráce, která dává smysl. Centrum založené Margitou Šantavou, ředitelkou, poskytuje komplexní pomoc pro náhradní rodiny, které poskytují stabilní a láskyplné prostředí svěřeným dětem tak, aby tyto děti mohly prožít plnohodnotné dětství. Komplexnost v jejich případě znamená zaměření se nejen na děti samotné, ale také na náhradní rodiče, jejich vlastní duševní, fyzickou a sociálně-právní pohodu. Zároveň organizace usiluje o lepší informovanost veřejnosti o náhradní rodinné péči, její potřebnosti a šíření dobrého jména. Profesionalita, stabilní legislativa, prostředí zaměřené na zájmy náhradních rodin, otevřené a přátelské vztahy s rodinami, dětmi, partnery, sponzory a okolím - to vše je CPNRP. V reportáži paní ředitelka zmiňuje, že se za těch 15 let pomohlo více než 2 000 dětí. Na začátku to bylo 14 rodin a 30 dětí a letos již 238 rodin s 269 dětmi.  Naše společnost pomáhá nejen každoročním finančním darem, ale někteří ze zaměstnanců se také tradičně zapojují do "Běhu pro náhradní rodinnou péči", nebo navštěvují každoroční Divadelní benefici. Slovy generálního ředitele, Miroslava Kratochvíla, podpora organizace je naší srdeční záležitostí.