Rozhovor s obchodním ředitelem Pavlem Zdeňkem: Od nestability k nové stabilitě

Dobrý den, pane řediteli, máte za sebou druhý rok ve společnosti Lafarge. V minulém čísle před rokem jsme se bavili o výzvách a ambicích společnosti. Jaký tedy byl rok 2022 a jak se vám ambice a výzvy daří plnit?

Pokud byl rok 2021 náročný a pokud jsem v tomtéž roce říkal, že následný rok bude co do náročnosti ještě těžší, tak jsem se nemýlil. Tím si nechci stěžovat, nejsem tu od toho, naopak jsem se za tento rok mnoho naučil a budu z toho čerpat v letech následujících. Rok 2022 byl nepředvídatelný, nestandardní, a především rokem s vyšší mírou nestability než roky předcházející. Naši zákazníci ani žádný výrobce stavebních materiálů nemají rádi nestabilitu, ať už je jakákoliv. Zde jsou základní faktory, které nestabilitu velmi ovlivňují. První je cenový. To, jak se různé trhy nyní chovají, nám nedává jistotu, že se ceny budou držet celý rok stejné. Naopak, musíme naučit naše zákazníky i sebe s cenou pracovat, ať se nám to líbí, nebo ne. Trh, kde si výrobek „držel cenu“ celý rok, se nyní mění. Není to cementárna, kdo je strůjcem této nestability, pouze jejím příjemcem, se snahou na ni pružně reagovat. V roce 2022 se nám to zčásti dařilo, i přes pochopitelný odpor, ale i pochopení našich zákazníků.

Druhý je výrobní. Jsem si na 100 % jistý, že naše cementárna odvedla perfektní práci a vyrobila tolik cementu, kolik za danou chvíli vyrobit mohla. Přesto jsme někdy měli cementu méně, než bylo potřeba. I tak v roce 2022 vyrobíme cementu stejně jako v historicky úspěšném roce 2021. Takže skloubit výrobní možnosti a cenové otřesy hrály letos prim. Sice ještě není konec roku, každopádně již nyní mohu říct, že tento rok zcela jistě nebude rekordní, avšak v rámci možností nemůžeme být pouze nespokojeni.

A co ambice a výzvy?

Jsem velmi rád, že jsme přes obecné proklamace o udržitelnosti, cirkulární ekonomice, zvýšení podílu ekologických zelených cementů a navyšování investic do cementárny přešli k jasným měřitelným cílům, které máme naplnit do roku 2025. Věřím, že všichni již víme, co zde máme dělat a jak nacházet cesty, které pomohou splnit vytyčené cíle. V současnosti snad neexistuje společnost, která by neměla ve své vizi téma udržitelnosti. Ukažte mi ale společnost, která by to tak explicitně prezentovala! Jsem hrdý na to, že my můžeme. Bohužel někdy čím víc víme, tím víc nacházíme obrovské překážky v plnění těchto cílů. Přesto zůstávám realistou i optimistou.

Můžete zde být více konkrétní?

Velkým tématem v cirkulární ekonomice je zpracování demoličního odpadu. Využívání demoličního odpadu při výrobě cementu, jakožto finálního produktu, ještě není možné. A my přesto jeho využití již oznamujeme ve Strategii 2025! Je to nerozum? Ani náhodou! Pracujeme aktivně na jejím uvedení na trh. Připomínkujeme s úspěchem na evropské úrovni směrnice a vyhlášky, odpady podrobně testujeme. Ale jaká bude přesná receptura, nyní ještě najisto nevíme. Pouze jsme si jisti tím, že nějaká bude. Ostatně Lafarge se do udržitelných projektů zavázala investovat téměř miliardu korun!

Miliarda korun jsou obrovské peníze, můžete čtenářům sdělit více?

Je dobré říci, že toto jsou peníze mimo případné akvizice, o kterých jsem hovořil v posledním Journalu a které se nám také již více krystalizují. Především je to zřetelná ukázka toho, že skupina Holcim si české pobočky váží a má s touto pobočkou dlouhodobé plány. V dnešní době je to velmi výrazný prvek stability pro všechny, kteří s Lafarge spolupracují nebo v ní pracují. Společnost Lafarge Cement se bude i nadále měnit, Strategie 2025 bude ovšem stabilním základem jakékoliv změny.

Víckrát jste již zmínil vašeho majitele, společnost Holcim. Jaká je s nimi spolupráce?

Jak jste řekl, je to náš majitel a samozřejmě velmi dobře naši práci umí hodnotit. Asi nečekáte, že bych mohl říci něco proti společnosti Holcim. A i kdybych mohl, tak vlastně nemám co vytknout (úsměv). Stále intenzivněji si uvědomuji, že by Lafarge měla využívat síly Holcimu daleko více, než využívá! A to je základ mojí práce v letech příštích. Hovořím o marketingu až po zhodnocení zkušeností získaných v dalších oblastech podnikání, kde je Holcim aktivní. „Cementařina“ je nákladné odvětví a bez silného partnera není možné se na trhu dlouhodobě udržet. Skupina Holcim vlastní více jak sto padesát cementáren po celém světě a zároveň investuje po celém světě do dalších svých aktivit. Může si vybírat, kam své peníze bude směřovat. Jsem rád, že Čížkovice nejsou na druhé koleji. Nutnost a ochota investovat do rozvoje firmy je nepřehlédnutelná.

Pojďme se podívat na rok 2023. Jaký bude?

Pokud se bavíme o cementu, poptávka po něm je nyní stále srovnatelná s rokem 2021, poptávka s nabídkou je po dlouhé době v paritě. To se dříve opravdu nestávalo. Začínáme sledovat trend snižující se poptávky po cementových produktech a tento trend bude pokračovat zcela jistě i v roce následujícím. Odpadne nám tedy jeden z faktorů nestability. Nikdo si nedovolí říci, jak velký propad to bude, ale bude. V tržní ekonomice je to však zcela normální jev. Odhady se ještě na začátku listopadu 2022 velmi různily. Osobně bych předpokládal propad někde mezi 10 a 20 %. Dovolím si vyslovit i názor, že rok 2023 bude předvídatelnějším, tedy více stabilním i vzhledem k mému druhému popsanému faktoru, a to cenovému. Naší snahou bude cenu zachovat, a to po celý rok. Tím nemám ovšem na mysli ceny nechat na úrovni roku 2021. Náklady na výrobu cementu přeci jenom rostly výrazně rychleji než ceny cementu. V novém roce se ještě nepropsaly výrazné nárůsty vstupních materiálů, mzdové náklady. Náklady na energii také nebyly plně vykompenzovány současnou cenou za materiál. Proto nás čeká výrazné navyšování cen za naše materiály i v roce následujícím. I s vědomím, že to může do jisté míry negativně brzdit stavebnictví. Jiné cesty není.

Vedle cementu, a pro mě neméně důležitým úkolem, je přerod výborně fungující cementárny na výborně fungující společnost nabízející stavební řešení. A jsme u dalšího cíle, 30 % našeho obratu bude v budoucnu tvořeno obratem mimo obchod s cementem. Rok 2023 může nabídnout mnoho nového. Držte nám palce!

 

Rozhovor z podzimu 2022 byl publikován v Journalu 11/2022.

Přečtěte si i rozhovor s naším ředitelem cementárny Milanem Kadlecem.