Společnost Lafarge Cement začne od května působit na českém trhu pod jménem Holcim

 

Čížkovice, 19. 1. 2023. Čížkovickou cementárnu Lafarge čeká v roce 2023 významný milník, a sice transformace na novou identitu – na trhu začne od 1. května působit pod obchodním názvem Holcim. Tímto krokem tak dojde k přirozenému splynutí s významnou značkou, která je dnes globálním lídrem v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení a synonymem ekologických měst, inteligentní infrastruktury a zlepšování životní úrovně lidí.

Společnost Lafarge Cement, a.s. vstupuje do roku 2023 s novou výzvou. Opouští svůj starý název a identitu, aby se přeměnila na Holcim. Skupina Holcim, jíž je v současnosti Lafarge součástí, stojí v čele ekologických stavebních řešení a je odhodlána hrát zásadní roli při urychlování přechodu k budoucnosti průmyslu s nulovou produkcí CO2. Staví udržitelnost do centra své strategie a jako světový lídr v recyklaci inspiruje k zavádění principů cirkulární ekonomiky.

Miroslav Kratochvíl, generální ředitel čížkovické cementárny, vysvětluje důvody rebrandingu: „Transformace představuje pro naši společnost milník, jehož cílem je stát se absolutním lídrem v oblasti inovativních a udržitelných řešení. Náš svět se mění v mnoha ohledech, nejen v souvislosti s růstem populace, urbanizací a klimatickými výzvami. Jsme odhodláni se podílet na urychlení nízkouhlíkové stavební činnosti a zavádění principů cirkulární ekonomiky, abychom vybudovali čistou budoucnost a zvýšili životní úroveň lidí. Naše nová identita vysílá signál, že jsme plně odhodláni všechny tyto své cíle naplňovat společně v rodině Holcim.

Přijetím nové identity společnost posiluje své zaměření na ekologičtější produkty. Již v roce 2022 uvedla na trh produktovou řadu ECOPlanet, jejíž první vlaštovkou se stal zelený cement, při jehož výrobě vzniká až o 30 % méně oxidu uhličitého. Společnost využívá nejlepších dostupných technologií BAT (Best Available Techniques) a zároveň soustavně investuje do opatření, která umožňují snižovat emise a hlukovou zátěž.

Společnost neustále inovuje výrobkové portfolio a optimalizuje jednotlivé druhy cementů a maltovinových pojiv. Podíl vyráběných čistých portlandských cementů CEM I se za posledních 20 let snížil z někdejších více než 70 % na současných 40 %. Tyto cementy byly nahrazeny jinými, které díky nižším emisím CO2 na tunu cementu znamenají i výrazně nižší dopad na životní prostředí. V poslední čtvrtině roku 2022 byla zahájená výstavba nového slínkového sila, které má pojmout až 50 000 tun této základní suroviny pro výrobu cementu. Cílem je zcela zamezit jeho venkovnímu skladování a tím eliminovat činnosti, které jsou zdrojem prašnosti, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí nejbližšího okolí Lafarge. Silo má být dokončeno v roce 2024 a jeho stavba vyjde zhruba na 350 milionů Kč.

Jak bude celý proces probíhat? Rebranding prošel tříměsíčním schvalovacím procesem na úrovni skupiny Holcim a v současné chvíli se dolaďují ještě některé finanční aspekty. Nyní po oznámení změny zaměstnancům a široké veřejnosti se započne legislativní proces svoláním valné hromady, která změnu názvu musí odsouhlasit. Zápis v obchodním rejstříku se očekává k 1. 5. 2023. Zároveň dojde k vizuálním úpravám v prostorách společnosti a jejího nejbližšího okolí, změny budou probíhat i v online prostředí a v místech prodeje u zákazníků. Očekáváme, že většina úprav bude realizována do konce května. Kompletní rebranding proběhne do konce roku. Protože se jedná „pouze“ o změnu názvu společnosti, nemění se vlastnická struktura, ani se neočekávají žádné personální změny. Naopak přejmenování na HOLCIM bude znamenat využití synergických efektů, další investice do inovací a rozvoj společnosti obecně.

Image
Holcim_buildingprogress
Chcete se dozvědět více o společnosti Holcim?