Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky na hlavním tahu z Liberce do Prahy započala v březnu 2020. Impulsem k přestavbě bylo zlepšení bezpečnosti provozu, protože křižovatka z roku 1973 byla dlouhodobě místem častých dopravních nehod. Nová mimoúrovňová křižovatka na silnici I/35 je třípatrová a její dominantou je most.

Mimoúrovňová křižovatka zajišťuje propojení silnice I/35 Turnov – Liberec se silnicí I/65 do Jablonce nad Nisou. Z důvodu odstranění nebezpečného křížení jednotlivých dopravních směrů mezi Libercem, Jabloncem a Turnovem bylo potřeba vybudovat novou větev křižovatky ve směru z Liberce do Jablonce, která je nyní vedena po sedmipolovém mostě. Zvětšen byl také nevyhovující poloměr křižovatky, což výrazně přispělo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Křižovatka má tři patra. Řidiči, kteří na Rádlo, do Rychnova, nebo přímo do Jablonce nad Nisou pojedou po rychlostní silnici z Liberce, najíždí na nový most. Naopak řidiči, kteří pojedou z Jablonce směrem na Turnov, rychlostní silnici podjíždí tunelem. Vozidla mířící od Prahy na Jablonec, nebo z Jablonce na Liberec, jezdí tak, jak byli zvyklí v minulosti. 

Na výstavbu byl použit náš portlandský cement se sníženým obsahem alkálií CEM I 42,5 R, který splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, jenž je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací. Je charakteristický vysokou dlouhodobou pevností a rychlým nárůstem počátečních pevností.

 

Zdroj fotografií: ŘSD