Publikovali jsme nové číslo časopisu Lafarge Cement JOURNAL

 
journal 2020 01 3

Když jsem začátkem roku nastupovala do funkce manažerky marketingu společnosti Lafarge Cement, a.s., byla jsem připravená téměř na všechno: na nové výzvy, na množství práce, na nové prostředí. Začátkem března ale nastala situace, na niž se připravit nedá, a neznám nikoho, kdo by se na ni připravovat chtěl. 

Operativně jsme přepnuli do nouzového režimu, zavedli nejedno opatření ve snaze ochránit zaměstnance i vás, naše obchodní partnery. Vývoj situace koneckonců popsal nový generální ředitel Lafarge Cement, a.s., Miroslav Kratochvíl v rozhovoru na str. 8.

I když se aktuálně téma pandemie opět dostává na přední příčky témat nejen oficiální, ale i spontánní komunikace, nechceme, aby bylo tím jediným. Téma ekologie nezůstává ani dnes ve stínu toho dominantního. Zatímco reakce na pandemii a odpovídající opatření – ať už nařízená státem, nebo nastavená v rámci skupiny – bychom rádi považovali za dočasná, udržitelnost výroby cementu je záležitost dlouhodobá.

Naši planetu žádná vakcína neochrání. Pouze zásadní změna v našem chování. U nás v Lafarge si uvědomujeme, že běžná výroba stavebních hmot nepatří mezi ekologicky přívětivá odvětví. Proto klademe mimořádný důraz na hledání cest, jak změnit naše provozy na ohleduplné, udržitelné a ekologické.

O tom, jaké kroky jsme se zavázali plnit na úrovni skupiny, vás informujeme v rozsáhlém materiálu na str. 14. Čížkovická cementárna ale již několik let podniká důležité kroky pro zlepšení životního prostředí. Investujeme do rekultivace lomů, zabýváme se odhlučňováním výroby a jejím přímým dopadem na bezprostřední okolí závodu – nejen proto, že až 85 % našich zaměstnanců žije ve vzdálenosti do 20 km od cementárny. Náš cement a

vstupy do něj jsou vyrobeny ze 79 % z lokální suroviny, dalších 16 % tvoří suroviny, které k nám putují ze vzdálenosti maximálně 100 km, tedy jsou ryze české a pocházejí z Čížkovic a nejbližšího okolí.

V našem časopise ale najdete mnohem více informací – o každodenním životě u nás, o zajímavých realizacích, nových produktech či o těch, které už u nás naopak neuvidíte, a proč. Naše webové stránky se pravidelně aktualizují a stávají se naším bezprostředním komunikačním kanálem o novinkách v Čížkovicích. Videa od nás můžete najít na nově založeném youtube kanále Lafarge CZ.

Příjemné čtení!

Ing. Jarmila Vindušková