Ptákem roku 2013 je břehule říční

 

Praha, 12. 2. 2013. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2013 břehuli říční, našeho nejmenšího zástupce čeledi vlaštovkovitých. Břehule je v současnosti v podstatě závislá na lidské těžební činnosti - bez nadsázky se dá říci, že bez těžby písku není břehulí! Přesto se populace břehulí pozvolna zmenšuje a záleží jedině na člověku, zda se tento trend podaří zastavit. K odpovědnosti za budoucnost břehulí se naštěstí hlásí mnoho těžebních firem, mimo jiné i podporou ochrany břehulí v rámci kampaně Pták roku.

 

Jak již její jméno napovídá, břehule říční dříve obývala především čerstvé nátrže říčních břehů, ve kterých si hrabala své až metr dlouhé nory. „S rozvojem vodohospodářství však divočící řeky z krajiny zmizely a břehule si musely hledat nová hnízdiště. Tento koloniálně hnízdící pták postupně obsadil pískovny, štěrkovny a hliniště, kterých je díky intenzivní stavební činnosti stále dostatek," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

 

„Dnes dokonce existují pískovny, kde hnízdí několik stovek až tisíc párů, přesto se jejich celková početnost vytrvale snižuje. V současnosti odhadujeme velikost hnízdní populace na českém území na 15-30 tisíc párů," dodává Vermouzek.

 

Ubývá i obsazených lokalit, což souvisí se zánikem množství malých pískoven. Po vytěžení navíc bývají pískovny zrekultivovány, stěny zešikmeny a břehule tak definitivně přicházejí o svá stanoviště. Následně obsazují velké pískovny, kde vytvářejí početné kolonie až mnoha stovek párů, které však bývají mnohem víc zranitelné - například může dojít k sesuvu hnízdních stěn po deštích, na některých místech může intenzivní nešetrná těžba vést až k likvidaci velké části kolonie s vejci i mláďaty.

 

Naštěstí je mnoho těžebních firem ochotno se na ochraně hnízdních stěn dohodnout - zodpovědné plánování těžby i s ohledem na břehule je výborným příkladem pozitivního vlivu těžby na živou přírodu. Těžařské firmy tak svoji činností vytvářejí nová zajímavá prostředí, která využívají nejen břehule, ale také stovky dalších druhů organismů. Břehule znamenají i příjemné oživení pro zaměstnance, jak podotýká Ing. Jan Špaček, ředitel pro ekologii společnosti Lafarge Cement, a.s., generálního partnera kampaně Pták roku 2013.

 

„V loňském roce nám břehule hromadně osídlily stěnu energosádrovce, materiálu, který se přidává k surovině pro výrobu cementu a je uskladněn na volném prostranství v cementárně. Desítky jedinců tam od jara do podzimu tvořily milou společnost našim zaměstnancům. Při realizaci projektu na podporu hnízdění sokola stěhovavého jsme s českými ornitology narazili na možnost rozšířit spolupráci a podpořit ochranu břehulí. Přišlo nám to příhodné, zvláště když pro propagaci a popularizaci tohoto druhu máme své vlastní živé exempláře. Tedy doufáme, že se k nám z teplých krajin vrátí a nejenom zaměstnance, ale i širokou veřejnost budeme moci pozvat, aby se na kolonii břehulí přišli podívat," vysvětluje Jan Špaček.

 

Břehule je tažný pták, který zimu tráví v subtropické a tropické Africe. Jako většinu stěhovavých ptáků ji negativně ovlivňuje také stav afrických zimovišť a tahových cest - na řadě míst se vysouší, dřívější močály se přeměňují v kulturní krajinu. Drastické snížení početnosti břehulí způsobují i opakovaná sucha v oblasti Sahelu. Na našich hnízdištích se objevují ze všech vlaštovkovitých nejpozději - od poloviny dubna do května. S břehulí říční se setkáme nejčastěji v nížinách, kde většinou loví nad vodní hladinou větších řek, rybníků nebo těžebních jezer. Břehule se v hnízdní době většinou nezdržují daleko od své kolonie. Pokud je na některém místě vídáme ve větším množství a opakovaně, někde v blízkém okolí je nejspíše pískovna s hnízdními norami.

 

Mapování břehulí

Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost k mapování hnízdišť břehulí. Zejména hnízdiště mimo aktivní těžebny písku mohou snadno unikat pozornosti. Údaje je možno zadávat do faunistické databáze avif.birds.cz nebo zaslat na e-mail petr.heneberg@lf3.cuni.cz nebo do sekretariátu ČSO cso@birdlife.cz. Cenné jsou i údaje o případném ohrožení břehulí - v akutní situaci je třeba informovat sekretariát ČSO nebo přímo Českou inspekci životního prostředí. Do míst s aktivní těžbou písku bývá vstup zakázán, je potřeba v zájmu vlastní bezpečnosti respektovat tato nařízení!

 

Za podporu kampaně Pták roku 2013 děkujeme společnostem: Lafarge Cement, a. s. , Meopta - optika s.r.o., LB Minerals s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Vojenské lesy a statky, Českomoravský štěrk, a. s., CK Primaroute, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Krkonošský národní park, Českomoravská myslivecká jednota, Pro-Bio s. r. o., Cemex, Klub ekologické výchovy, ORNIS - Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově.

 

Kampaň Pták roku, www.birdlife.cz/ptakroku.html

Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 1992. Současně s vyhlášením vychází i specielní vydání časopisu Ptačí svět - Pták roku, obsahující základní informace o životě ptáka roku, o ohrožení, kterým je vystaven, i o možnostech jeho ochrany. Součástí kampaně je i projekt občanské vědy, díky němuž se může veřejnost zapojit do výzkumu vybraného druhu.

 

Česká společnost ornitologická, www.birdlife.cz

Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, zastupující v Česku mezinárodní sdružení BirdLife International. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.

 

Kontakt

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO

verm@birdlife.cz, 773 380 285

 

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

Stěna energosádrovce s kolonií břehulí

Břehule patří do čeledi vlaštovkovitých

Ve stěnách si tvoří hnízdní nory

Z tiskové konference věnované kampani