Probíhající rekonstrukce příjezdového třípólového mostu k cementárně

 

K čížkovické cementárně vedou dva mosty, první delší "osmipólový" na expedici a druhý menší "třípólový" k administrativní budově. Rekonstrukce mostů se týká nejen cementárny, ale i přilehlých  firem a obyvatel Čížkovic. Rekonstrukci předcházela stavba objízdné komunikace, včetně vybudování nového železničního přejezdu a nového vjezdu do cementárny. Byl postaven i nový nájezd pro pěší, cyklisty a kočárky. Autobusová linka do cementárny zůstala zachována. V únoru letošního roku začala samotná rekonstrukce kratšího mostu, delší most na expedici je nadále využíván. Rekonstrukcí mostů dojde k rozšíření vozovek, tudíž budou bezpečnější, a dále očekáváme, že absence výtluků sníží hlučnost a vibrace v přilehlém okolí. Předpokládaná investice je 91 mil. Kč.

V reportáži se můžete podívat na celou stavbu zblízka.