příběh loga holcim

Holcim se záměrem stát se celosvětovou jedničkou ve stavebnictví spustil iniciativu Together (“Společně”), která spojuje všechny naše značky napříč všemi trhy. Nicméně Holcim představuje více než jen značku, je to jedinečná osobnost, díky které se odlišujeme, a reprezentuje to, co děláme každý den.  Protože všechny naše aktivity přispívají k vytváření lepší budoucnosti pro společnost a planetu.

Při pohledu na naše logo vidíte symbol nekonečna v přechodových barvách a inverzní písmeno “H”. Písmeno H symbolizuje Holcim a spojuje všechny parametry staveb od základů po střechu. Pootočený symbol nekonečna díky svým barevným přechodům znázorňuje náš závazek ctít všechny složky od země, po oceán a oblohu. Na této identitě je jedinečné, že nekonečná cirkulární smyčka otevírá nekonečné možnosti pro skupinu Holcim, přičemž klade cirkularitu do středu všeho, co děláme.

Pokud chceme růst a nechceme překračovat limity naší planety, musíme se co nejrychleji stát mnohem více cirkulárními.  Proto klademe udržitelnost charakterizovanou nízkou uhlíkovou stopou a cirkularitou do všeho, co v naší společnosti děláme. A nejúčinnějším způsobem, jak toto začlenit do našich produktů, je uvést naše inovace do praxe. Z tohoto důvodu je naší vizí stát se celosvětovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních, a tomu odpovídá i naše vizuální identita.

 

Podívejte se na další novinky a informace o Holcim Česko