Používání alternativních paliv od společnosti Celio a.s. v Lafarge Cement, a.s.

 

V poslední době pozorujeme zvýšenou aktivitu orgánů státní správy ve společnosti Celio a.s. Celou situaci bedlivě sledujeme, jelikož společnost Celio a.s. je naším dodavatelem alternativních paliv. Rádi bychom předešli jakýmkoliv dezinformacím, proto jsme se rozhodli vás podrobněji seznámit s tím, jak v současné chvíli probíhá naše spolupráce s Celio a.s.

 

Obecně se vždy snažíme nabídnout kapacitu spoluspalování pro bezpečné a čisté využití odpadů, které mohou jinde představovat zátěž pro životní prostředí. Lafarge Cement, a.s. má dle schváleného integrovaného povolení možnost přijímat ke spoluspalování mimo jiné stabilizované kaly - sludge, tedy odpady dle katalogového čísla 19.02.05 (Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky). Od společnosti Celio a.s. byly stabilizované kaly přijímány i v loňském a letošním roce. Obecně tento odpad od Celio a.s. přijímáme již několik let. 

 

Pokud jde o složení odpadů, pravidelně vyhodnocujeme zdroje, recepturu i proces veškerých přijímaných odpadů – alternativních paliv (včetně stabilizovaných kalů) u všech dodavatelů. Ale na bázi jednotlivých návozů nesledujeme konkrétní vstupní materiály/odpady pro výrobu stabilizovaných kalů ani jiných přijímaných odpadů - alternativních paliv. Rozhodující je splnění sledovaných parametrů, které zjišťujeme certifikovanou laboratorní analýzou za každou ucelenou dodávku a též analýzami ve vlastní laboratoři a kontinuálním měřením emisí. Tyto byly vždy splněny.

 

Vzhledem ke zvýšené poptávce po cementu jsme upravili palivový mix, a proto v současné době upřednostňujeme jiná alternativní paliva. Jedná se o paliva s vyšší energetickou hodnotou. Z tohoto důvodu byl na naší straně příjem tohoto druhu odpadu zastaven letos v dubnu a o obnovení dodávek jsme zatím nerozhodli. 


Naše společnost dlouhodobě přispívá k cirkulární ekonomice využíváním alternativních paliv a likvidací starých ekologických zátěží. Především se orientujeme na region severních a středních Čech.