Poradna pro náhradní rodinnou péči se může díky podpoře Lafarge Cement těšit na vlastní prostory

 
 
 
 

 

 

Lafarge Cement, a.s., darovala Centru pro rodinu Terezín, o.s., finanční dar ve výši 322 000 Kč. Za tyto finanční prostředky odkoupí Centrum pro rodinu od města prostory v Teplické ulici v Litoměřicích, které měla dosud v pronájmu a ve kterých již druhým rokem provozuje Poradnu pro náhradní rodinnou péči.  Svými podpisy to dnes stvrdili generální ředitel Lafarge Cement, a.s., Ing. Ivan Mareš a předsedkyně občanského sdružení Centrum pro rodinu Terezín Margita Šantavá.

 

 

 

"Podpora Lafarge Cement, a.s. je pro nás velmi důležitá a potřebná, díky ní můžeme realizovat aktivity, na které není možné sehnat finanční prostředky ze státních dotací či jiných grantů," říká vedoucí Poradny pro NRP (náhradní rodinnou péči) Margita Šantavá. "Poděkovat bychom chtěli i městu Litoměřice, které nás také podporuje, o činnost Poradny pro NRP se zajímá a při jednání o pronájmu či prodeji prostor bylo velmi vstřícné," dodává Šantavá.

 

"Jsme rádi, že jsme se před několika lety rozhodli Centrum pro rodinu podporovat. Činnost Poradny pro NRP totiž vnímáme jako velmi důležitou a přínosnou pro celou společnost. Česká republika patří k zemím, které mají příliš mnoho dětí umístěných v kojeneckých ústavech či dětských domovech. Stejně tak jako paní Šantavá, i my si myslíme, že nejlepším řešením je najít těmto dětem náhradní rodiny a těm následně pomáhat v jejich mnohdy nesnadném úkolu tyto děti vychovávat," uvedl Ing. Ivan Mareš, generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

 

 

Poznámka pro editora:

 

Lafarge Cement, a.s., podporuje Centrum pro rodinu Terezín, o.s., od roku 2006, kdy mu prostřednictvím první finanční podpory umožnila svůj vznik. Každý rok přispívá na činnost občanského sdružení finančním darem v minimální výši 0,5 milionu korun.

 

Centrum pro rodin Terezín, o.s., provozuje již třetím rokem Poradnu pro náhradní rodinnou péči. Občanské sdružení plně pokrývá potřeby náhradních rodin, tedy rodin s osvojenými dětmi nebo dětmi v pěstounské péči. Jeho posláním je dlouhodobá podpora a pomoc těmto rodinám, a to ve všech situacích, do kterých se v průběhu výchovy dětí mohou dostat.

 

Centrum pro rodinu nabízí náhradním rodinám zdarma následující služby a aktivity:

  1. Besedy pro zájemce o NRP 

  2. Pravidelná skupinová setkání rodičů dětí v NRP

  3. Semináře pro rodiče dětí v NRP

  4. Rodinné poradenství 

  5. Právní poradenství

  6. Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v NRP

  7. Výtvarná skupina pro děti (art terapie)

  8. Doučování dětí  

  9. Psychosociální výcvik pro mládež  

10. Program pro děti během seminářů a víkendového pobytu

11. Semináře pro  odbornou veřejnost (sociální pracovnice)  

12. Příprava fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny

13. Dobrovolnické aktivity v rodinách

14. Asistence pro děti během školní výuky

 

Více informací na www.cpr-terezin.cz

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

Generální ředitel a předsedkyně o.s.