Pohoda a zábava vládly na Dni s cementárnou

 

V sobotu 27.5. proběhl již tradiční Den s cementárnou. Komentovaných prohlídek provozu výroby cementu se zúčastnilo na 800 návštěvníků. Opičí dráhu cementárnou, kde děti získávají poznatky o čížkovickém provozu hravou formou, s nadšením absolvovalo  280 dětí. Velký zájem byl též o ukázky odstřelů v lomu. Tam se kapacita rychle naplnila asi i proto, že tento bod byl do programu zařazen po pětileté odmlce. Odpoledne zpestřili svými vystoupeními David Kraus a Adam Mišík s kapelami. Jako reakce na slunečné a velmi teplé počasí hasiči pružně zařadili zkrápění zájemců vodou, což vyvolalo bouřlivé nadšení hlavně mladších účastníků. 

 

Kontakt

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafargeholcim.com