Oznámení vítězů 6. cyklu (2019-2021) soutěže LafargeHolcim Awards, kategorie Next Generation, region Evropa

 

Mezi estetikou a efektivitou

LafargeHolcim Awards je nejvýznamnější mezinárodní soutěží v oblasti udržitelného designu. Kategorie Next Generation oceňuje vizionářské návrhy a smělé nápady mladých profesionálů a studentů. V soutěži za region Evropa vybrala porota čtyři příspěvky, které byly předloženy v rámci kategorie Next Generation. Vítězné projekty pochází ze Švýcarska, Španělska, Belgie a Velké Británie. Každý z těchto projektů upozorňuje na jiný aspekt udržitelné výstavby.

Problematika udržitelnosti ve stavebním sektoru je tou nejdůležitější, protože výstavba a údržba budov tvoří 40 % jak spotřeby energie, tak spotřeby materiálu na světě. Vzhledem ke klimatické změně a ubývajícím přírodním zdrojům je nutné v celém hodnotovém řetězci stavebního průmyslu zavést nové přístupy. LafargeHolcim Awards podporuje rozvoj a používání těchto nových přístupů. Soutěž se každé tři roky koná v pěti regionech a poté celosvětově. Celková částka na odměny pro vítěze činí 2 miliony dolarů.

Počet příspěvků ukazuje, jak intenzivně se odborníci z oblastí architektury, strojírenství, výstavby měst, vědy o materiálech, stavební technologie a souvisejících oborů vypořádávají s problematikou udržitelnosti. Celkem bylo podáno 4 742 projektů ze 134 zemí. Zhruba polovina z nich zcela splňovala požadavky soutěže a porota je následně podrobně prozkoumala během svých četných online schůzek v pěti regionech stanovených v soutěži. Poroty strávily celkem přes 100 hodin diskutováním o projektech a hodnocením vítězů v hlavní kategorii a v kategorii Next Generation. Během tohoto procesu použili členové poroty pět cílů pro udržitelné stavby, pomocí kterých vyhodnocuje Nadace LafargeHolcim udržitelnost. Tyto cíle zahrnující následující oblasti: pokrok, lidé, země, prosperita, místo nastiňují kritické faktory, díky nimž je prostředí, které budujeme a obýváme, skutečně životaschopné, jelikož se stavební sektor pohybuje směrem k nulovým emisím a cirkulárním materiálovým tokům.

Velké množství velmi kvalitních příspěvků v kategorii Next Generation

Kategorie Next Generation vyhledává vizionářské návrhy a je otevřená pro účastníky do 30 let, zatímco hlavní kategorie je pro projekty, které jsou již připravené k zavedení. V aktuální soutěži byla zhruba polovina všech příspěvků podána v kategorii Next Generation. „Byly to podnětné diskuse hlavně díky tomu, že mnoho příspěvků bylo velmi kvalitních,“ říká nadšeně Jeannette Kuo. Švýcarská architektka a zakládající partnerka Karamuk Kuo Architects působí jako předsedkyně poroty pro Evropu. Porota zahrnuje odborníky z celého regionu: Kristiaan Borret (hlavní architekt regionu hlavního města Bruselu, Belgie); Nuno Brandão Costa (zakladatel Brandão Costa Arquitectos, Portugalsko); Hélène Lombois-Burger (manažerka projektu výzkumu a vývoje pro digitální design a výrobu, inovační centrum LafargeHolcim, Francie); Eva Pfannes (ředitelka společnosti Ooze Architects, Nizozemí); Sergei Tchoban (vedoucí architektonické kanceláře SPEECH, Rusko); a Alexandre Theriot (zakládající partner a architekt ze studia BRUTHER, Švýcarsko/Francie). Porotu doplňují členové akademického výboru Nadace LafargeHolcim: Marilyne Andersen (profesorka udržitelných stavebních technologií ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne) a Dirk Hebel (děkan fakulty architektury a profesor udržitelného stavitelství z Technologického institutu v Karlsruhe, Německo).

Každá vítězná myšlenka zdůrazňuje jinou perspektivu udržitelnosti

Kvalita předložených projektů zapůsobila na uznávanou porotu složenou z odborníků, vysvětluje Jeannette Kuo: „Bylo úžasné vidět, že je nyní problematika udržitelnosti diskutována v rámci celého výboru v Evropě. Mnoho projektů se zabývalo významností a problematikou výstavby, některé novými způsoby chápání udržitelnosti: např. sociální udržitelnosti, nebo infrastrukturního myšlení, jak by se výstavba mohla v budoucnu vyvíjet. Porota pro Evropu upustila od řazení vítězů kategorie Next Generation. „Obsáhle jsme diskutovali pořadí projektů,“ líčí Jeannette Kuo, „a žádný argument se nezdál být vhodný.“ Proto se odborníci rozhodli vybrat čtyři příspěvky, které získají ocenění ex aequo v kategorii Next Generation, což znamená, že se všechny čtyři příspěvky umístily na stejném místě. Zároveň každý vítězný příspěvek získal odměnu ve výši 15 000 dolarů. Kuo: „Všechny čtyři vítězné projekty se zaměřují na velmi odlišné perspektivy daného tématu, a proto si zaslouží podobné uznání.“

K peněžní výhře každý vítěz obdrží osobní trofej znázorňující Modulor švýcarského architekta Le Corbusiera. Základna trofeje je vyrobena z ECOPactu, nízkouhlíkového betonu skupiny LafargeHolcim, představujícího materiály, které umožňují cirkulární toky a uhlíkově neutrální výstavbu. LafargeHolcim je sponzorem Nadace LafargeHolcim, která soutěž pořádá. „Díky novým nápadům vítězů soutěže Next Generation Awards stojíme v popředí udržitelných a inovativních stavebních řešení,“ říká Jan Jenisch, generální ředitel LafargeHolcim.

Vítězové soutěže LafargeHolcim Awards, kategorie Next Generation, region Evropa

Vznikající úkryt ve Španělsku – Obnova infrastruktury zátoky pomocí písečných dun

Projekt, ve kterém kreativní návrh krajiny a ikonická architektura využívá síly přírody s cílem obnovit severní pobřeží města Cádiz.

Vítěz: Javier Estebala Alández, architekt, Madrid, Španělsko

Tepelný procesor ve Švýcarsku – Využití odpadní energie v domácnostech

Projekt přeměňující odpadní teplo z datového centra v Curychu na „volnou“ energii pro vytápění a ochlazování.

Vítěz: Yufei He, architekt a vědecký asistent, Spolková vysoká technická škola v Curychu, Švýcarsko

Přeměna kolektivního vlastnění v Belgii – Společné byty pro sociálně založené bydlení

Koncept sociálního bydlení pro Brusel, ve kterém jsou přeměna, sdílení a podpora předpokladem pro trvalejší a sociálně založené bydlení.

Vítěz: Annik Keoseyan, architektka a projektantka měst, město Mexiko, Mexiko

Mozaikové čištění z Velké Británie – Bioremediační dlaždice pro čištění vody

Rýhovaná dlaždice využívá mikrořasy pro proces bioremediace k čištění znečištěné vody a podpoře místních komunit v rozvojových zemích.

Vítěz: Shneel Malik, architektka a výzkumnice v oblasti biologického designu, fakulta architektury (Bartlett School of Architecture), veřejná výzkumná univerzita v Londýně (University College London), Velká Británie

Rozsáhlá přeměna ve Španělsku

20210702 lha winners eur ng exaequo2 010

 


Zátoka La Punta de San Felipe u přístavního města Cadiz v Andalúzii je vystavena silným větrům, kvůli kterým dochází k nahromadění velkého množství písku. Madridský architekt, Javier Estebala Alández, navrhuje přetvořit pobřežní zónu na pláž s písečnými dunami. Vysvětluje, že: „Projekt se zaměřuje na rozsáhlou přeměnu, ke které se využije síla moře a větru a ve městě vznikne nová geografie.“ Návrh se skládá ze tří hlavních prvků. Vložená high-tech konstrukce slouží jako větrolam a zachytává částice písku nesené větrem, které se usazují u paty konstrukce. To vytváří druhý prvek, dunu, která postupně přeroste přes stávající konstrukci. Třetím prvkem je přiléhající přístavní hráz, která se má přeměnit na veřejný park. „Projekt si hraje s širokým spektrem námětů,“ pochvaluje si členka poroty, Marilyne Anderson, „s uměním, představou úkrytu, pohodlím a základními bioklimatickými principy.“ Na porotu soutěže Awards dále zapůsobilo využití přírodních jevů jako součásti přeměny pobřeží. Projekt je, podle jednomyslného názoru poroty, prospěšný pro obyvatelstvo, ekosystém a cestovní ruch. Andersen říká: „Projekt se pokouší vnést vše do utopického návrhu. Zahrnuje veškeré prvky, které ukazují, že si autor plně uvědomuje, jak má udržitelný projekt vypadat.“

Rozvoj energetické sítě ve Švýcarsku

lha winners eur ng exaequo3 001

 


Ve Švýcarsku existuje přes 4.000 datových center, která vyžadují mnoho energie a uvolňují ohromné množství tepla. Tímto projektem plánuje, Yufei He, architekt a vědecký asistent ve Spolkové vysoké technické škole v Curychu, toto odpadní teplo využít. Navrhl budovu, která poskytuje energii pro curyšskou síť pro vytápění a chlazení. Dlouhá, útlá konstrukce, která má být vybudována na březích řeky Sihl, je jak elektrárnou pro odpadní teplo, tak i obytnou budovou. Solární moduly umístěné na fasádách dodávají datovému centru energii. Odpadní teplo 60 °C je ochlazováno sorpčním přístrojem na teplotu buď 35 °C, nebo 12 °C, tj. na ideální teploty pro vytápění a chlazení. „Projekt vznáší aktuální otázku v různých rozsazích,“ říká Yufei He, „od rozvoje energetické sítě v Curychu, po novou formu bydlení v rámci procesu digitalizace a zhuštění.“ Porota soutěže Awards byla fascinována visionářskými kvalitami projektu, který nabízí estetická a praktická řešení pro problémy v oblasti životního prostředí, které datová centra způsobují. „Je přirozené využít odpad pro něco jiného,“ říká Marilyne Andersen. „Ale zavést tento projekt efektivním způsobem není tak snadné. Musíme mít síť pro odpad jednoho, aby se stal vstupem do druhého.“

Přehodnocení stávajících budov v Belgii

lha winners eur ng exaequo1 002

 


Růst populace vede k nedostatku životního prostoru ve městech, jako je Brusel. Reakce na zahušťování měst je proto čím dál více důležitá. Projekt architektky a projektantky měst z města Mexiko, Annik Keoseyan, navrhuje vylepšení infrastruktury sociálního bydlení. Koncept je založen na principu sdílení: Budovy nabízí mnoho různých typů bytů s cílem poskytnout ubytování jakkoliv velké domácnosti. Osobní životní prostor je minimalizován. Oproti tomu prostory, které mohou být sdíleny (např. kuchyně a obývací pokoje), jsou zvětšeny. Tento způsob zvětšuje využitelný prostor na obyvatele. Zároveň celkové požadavky na prostor a spotřebu energií jsou optimalizovány a sociální interakce je intenzivnější. Porota soutěže chválí zralost a pragmatickou povahu projektu, který zahrnuje dva hlavní problémy související s udržitelností: přehodnocení stávajících staveb a podporu sociální udržitelnosti. Marilyne Andersen vysvětluje: „Je to složité, neboť se projekt zabývá mnoho různými rozměry udržitelného bydlení. Nicméně je projekt i pragmatický v tom smyslu, že je možné jej uskutečnit. Zahrnuje skutečnost a vyniká svou přizpůsobivostí a flexibilitou.“ Annik Keoseyan: „Soutěž projekt zviditelňuje, což mu pomůže posunout jeho myšlenku na další úroveň.“

Mikrořasy pro čištění odpadních vod ve Velké Británii

lha winners eur ng exaequo4 008

 


Znečištění vody je problém v mnoha zemích a často je způsobené nedostatkem vhodné infrastruktury pro čištění odpadních vod. Shneel Malik, doktorandka fakulty architektury (Bartlett School of Architecture) veřejné výzkumné univerzity v Londýně (University College London), navrhuje systém čištění vody pomocí mikrořas: „Není pouze udržitelný, ale zahrnuje i biosložku,“ říká. „Přehodnocujeme náš vztah k našim přírodním zdrojům, zvláště vodě, a tím se zaměřujeme na nastavení nových způsobů každodenních postupů.“ Projekt je založen na schopnosti mikrořas přeměnit složité organismy a anorganický odpad na méně jedovaté produkty. Řasy rostou na keramických dlaždicích a izolují těžké kovy od vody protékající nad nimi. Design dlaždic je inspirován tvarem listů a může být vyroben z místně dostupných materiálů. Dlaždice musí být pravidelně obměňovány, aby byla zachována účinnost systému. Navíc výroba dlaždic a jejich výměna poskytuje nové pracovní příležitosti. Porota soutěže Awards chválí efektivní přístup projektu. Biotechnologie s jednoduchou výrobou se hodí pro široké použití. „Tento projekt vyčnívá tím, že se jedná o velmi elegantní, pečlivě zpracovaný prototyp,“ říká Marilyne Andersen. „Projekt testuje sám sebe v porovnání se skutečností. Byl vlastně postaven, abychom viděli, jak by fungoval v měřítku jedna ku jedné.“

 

Vítězové hlavní kategorie Awards budou oznámeni v listopadu

21 vítězů z celého světa v kategorii Next Generation bude představeno virtuálně, zatímco vítězné projekty a autoři projektů v hlavní kategorii budou oceněni při události pořádané při mezinárodním benátském bienále architektury dne 13. listopadu 2021. Během této události bude oslaveno 33 regionálních vítězů a budou oznámeni zlatí, stříbrní a bronzoví vítězové celosvětové soutěže LafargeHolcim Awards 2021.

Virtuální prezentace vítězů kategorie Next Generation, včetně podrobných popisů vítězných projektů z každého regionu světa, kompletní zprávy poroty a četné fotografie a videa, jsou dostupné na www.lafargeholcim-foundation.org/awards. Anglicko-francouzský obchodní časopis „L´Architecture d´Aujourd´hui“ věnoval speciální vydání vítězům kategorie Next Generation soutěže LafargeHolcim Awards.

Usilujeme o zelenější, chytřejší a zdravější svět pro všechny

Nadace LafargeHolcim pro udržitelnou výstavbu byla vytvořena v roce 2003 skupinou LafargeHolcim jako nezávislý právnický subjekt s cílem zvýšit povědomí o významné roli architektury, inženýrství, urbanismu a výstavby při dosahování udržitelnější budoucnosti. LafargeHolcim je světovou špičkou v oblasti stavebních řešení na více než 70 trzích. Skupina objevuje způsoby, jak vybudovat zelenější, chytřejší a zdravější svět pro všechny. 

 

Příspěvky z České republiky

Česká republika do soutěže přispěla 3 projekty, z nichž 1 byl podán v rámci hlavní kategorie a 2 v rámci kategorie Next Generation.

Dům vína

Dům vína je projekt, ve kterém je umístěna vinárna a degustační sál v přestavěném pivovaru z 19. století a jeho přilehlých technických prostorách, které byly k budově přidány v 70. letech. Cílem projektu je propojit budovy v rámci jejich opětovného využívání. Tyto budovy jsou spolu provázány novou funkcí, kterou plní. Iniciátor a investor tohoto projektu byl klient, Vinařství Lahofer, společnost zabývající se výrobou vína a zároveň zaměřující se na životní prostředí a hluboké pochopení místních hodnot vyskytujících se na Moravě. Autoři projektu, společně s klientem, odmítli stavbu, která by byla tradičně vnímána jako "architektonický odpad", a vytvořili projekt, který snoubí dva prostory s odlišným dědictvím.

Projekt byl podán v rámci hlavní kategorie.

Český soběstačný dům

Stavba Českého soběstačného domu (technická laboratoř zcela bez inženýrských sítí) je ve skutečnosti open-source projektem financovaným tzv. crowdfundingem (hromadným financováním). Nejedná se pouze o velmi sofistikovaný dům, ale také o pečlivě vytvořenou akcelerační platformu založenou na cyklu replikovatelného obsahu s jasným plánem popularizovat udržitelnou architekturu a decentralizaci energie jako holistického segmentu pro širokou veřejnost, jednotlivce, akademickou obec a společnosti. Základním cílem projektu je vyvolat systematickou změnu a předvedením skutečného soběstačného domu vytvořit silnou poptávku veřejnosti po udržitelných řešeních. Projekt spojuje nadějné studenty architektury, vizionářské profesionály a vrcholové zástupce státní správy, aby prostudovali a podpořili aktivní, energeticky efektivní, nízkouhlíkovou architekturu a technologie.

Projekt byl podán v rámci kategorie Next Generation.

Více info

Intra Muros

Milánská čtvrť San Siro čítá téměř 12 000 obyvatel a čelí problémům typickým pro periferii, jako jsou sociální vyloučení, špatná údržba budov, chátrání veřejných prostor a obecně malý veřejný zájem. Intra Muros je projekt spojitosti. Cílem je definovaným architektonickým programem orientovaným na komunitu zhustit vztahy a rozčlenit veřejný prostor a přizpůsobit stávající prostředí. Projekt je založen na myšlence udržování již existujícího a zahrnout ji jako důležitý zdroj do procesu návrhu - zastavěné a přírodní prostředí, místní obyvatelé a jejich kultura. Zásah má formu měkké infrastruktury vytvořené podél hlavní osy, která se táhne skrz dotčenou oblast. Základním prvkem je přeměna veřejné části na vnitřní prostor pro běžný život. Tato přeměna zajistí rozlehlé prostory s řadou různých využití, což významným způsobem rozšíří omezené podmínky bydlení. Realizovatelnost designových řešení je vyjádřena určitou praktičností směřující k významnosti a detailu.

Projekt byl podán v rámci kategorie Next Generation.