Odbory podporují vedení Lafarge Cement, a.s.

 

 

Jako zástupci zaměstnanců čížkovické cementárny, jsme se rozhodli reagovat na situaci vzniklou kolem spoluspalování paliva z ostravských kalů v našem závodu. Díky našim znalostem provozu cementárny si dovolujeme ohradit se proti nevyváženému a neobjektivnímu zpravodajství v některých médiích a vyslovujeme podporu vedení společnosti v postoji k této kauze.

 

Oceňujeme transparentní přístup našeho vedení a uspořádání mimořádné spalovací zkoušky v listopadu minulého roku, která prokázala, že spoluspalováním Geobalu 4 se životní prostředí v oblasti nezhorší. O aktuálním stavu energetického využívání Geobalu 4 a ostatních alternativních paliv jsme pravidelně a podrobně informováni. Informace od vedení si snadno doplníme vlastní znalostí a letitou zkušeností z provozu. Pokud by spoluspalováním Geobalu 4 hrozilo zhoršení životního prostředí, byli bychom mezi prvními, kdo by na tuto skutečnost upozornil. Že je vše  naprosto v pořádku, potvrdila také tento týden provedená kontrola zástupců Ústeckého kraje, která nezjistila nedostatky při spalování alternativních paliv v našem závodě.

 

Lafarge v posledních několika letech investoval nemalé prostředky do snížení dopadu výroby na životní prostředí, jako např. instalace nových filtračních zařízení, snížení hlučnosti, nový emisní monitoring či v poslední době zmodernizovaný elektroodlučovač. Aktivně také přistupuje k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci svých zaměstnanců. I v našem zájmu je zdraví téměř 180 zaměstnanců, u nichž nevybíravé útoky médií vzbuzují obavy o zaměstnání a tím i budoucnost jejich rodin.

 

 

za ZV OH Lafarge Cement, a.s.

předseda Červený Josef