O rebrandingu s Miroslavem Kratochvílem

Změnou brandu z Lafarge Cement na název Holcim Česko přecházíme po letech na jméno mateřské společnosti skupiny. Proč se tak stalo, vysvětluje v rozhovoru Miroslav Kratochvíl, generální ředitel Holcim Česko.

Jaké jsou hlavní důvody změny?

“Hlavní motivací je posílení naší značky na trhu a ambice stát se lídrem cirkulárního stavebnictví pro český trh. V našem regionu jsme důležitý obchodní partner a zaměstnavatel, letos to bude přesně 125 let, a vnímáme tedy naši odpovědnost postarat se, abychom tu působili i stejně tak dlouhou dobu do budoucna. Proto musíme být silnou značkou, přinášet inovace a podporovat udržitelnost.”

Jaké novinky mohou s proměnou Lafarge Cement na Holcim Česko vaši odběratelé očekávat?

“Zapojili jsme se plně do projektu „Together“ skupiny Holcim, která spojuje celou naši skupinu napříč všemi trhy v jednom záměru, a to stát se celosvětovou jedničkou v zeleném stavebnictví. Definuje náš záměr, kterým je přispívat k vytváření lepší budoucnosti pro lidi a planetu. Chceme se věnovat urychlení přechodu našeho podnikání na čistou uhlíkovou nulu, tj. na společnost s nulovým dopadem na životní prostředí."

 

Co přesně znamená výraz „cirkulární města“?

V širším měřítku můžeme říci, že v cirkulárním městě se nacházejí chytré budovy, které jsou postaveny z nízkouhlíkových materiálů a mají nízkou energetickou spotřebu. Cirkulární město je poháněno obnovitelnými zdroji energie, všude jsou recyklační centra, spousta zeleně a majitelé jsou spojeni se zelenou mobilitou. Krása toho všeho spočívá v tom, že jsme různými způsoby přispěli, aby k tomu došlo. Jednou z klíčových iniciativ, které jsme zahájili, abychom usnadnili diskuzi napříč naším trhem, je koncepční platforma, kterou jsme letos spustili ve spolupráci se společností Bloomberg. Ta se nazývá The Circular Cities Barometer – Barometr cirkulárních měst.

 

Cirkulární stavebnictví je poměrně novým oborem. Jak vy přispíváte k cirkulárnímu stavebnictví?

V loňském roce jsme uvedli na český trh novou produktovou řadu ekologického cementu s názvem ECOPlanet, tedy cement se sníženým obsahem CO₂. V průběhu výroby tohoto cementu je vyprodukováno minimálně o 30 procent méně emisí CO₂ než u běžných portlandských cementů.

 

To znamená, že pracujete s jiným typem surovin? 

Naše hlavní surovina, vápenec, byl vždy nákladově efektivní, levný a dostupný. Nicméně v Evropě došlo ke změně, ke které dojde i ve zbytku světa. V minulosti byly náklady na vápenec mezi 2 a 3 eury na tunu. Ale dnes, pokud zahrnete do nákladů na výpal vápence náklady na CO₂ v podobě emisních povolenek, náklady vzrostou až na 30 eur za tunu. To je významný nárůst, ke kterému došlo v posledních 2–4 letech. Proto musíme jednat ihned a jednou velkou příležitostí, kterou Jan Jenisch (CEO skupiny Holcim) taktéž několikrát zmínil, je stavební demoliční odpad. Alespoň v posledních 18 měsících jsme viděli, že stavební demoliční odpad může být užitečným zdrojem jako alternativní surovina, ale také jako minerální složka. Některé naše provozy začaly provádět průmyslové zkoušky a již v relativně krátkém čase vidíme znatelné výsledky. Například jeden z našich závodů ve Francii zvýšil používání stavebního demoličního odpadu ze 3 procent na 12 procent. Tím jsme snížili emise CO₂ o více než 5 procent na tunu.

 

Jak vnímají váš záměr čeští klienti? 

I naši zákazníci řeší udržitelné stavebnictví a očekávají, že jim budeme přinášet produkty a řešení, které jsou moderní, poptávané, případně nezbytné z hlediska legislativy. Samozřejmě vnímají, že používání nových typů cementů bude přinášet změny v jejich zpracování. Jsem rád, že s několika zákazníky můžeme testovat zpracování nových typů cementů přímo v rámci jejich výrobního procesu a učit se tak „naladit“ na jejich potřeby.

 

Jaké kroky nyní vaši společnost čekají? 

V současnosti jsou to přibližně 3 roky, kdy skupina Holcim posílila naši skupinovou strategii hlavním tématem udržitelnosti a inovací a kdy přijala závazek nulového dopadu na společnost do roku 2050. V Lafarge Cement jsme nejdříve na lokální úrovni tuto strategii převzali a implementovali s tím, že dalším logickým krokem je následný rebranding společnosti. Naší vizí je být nejen ambasadorem zeleného stavebnictví pro český trh, ale i lídrem v udržitelných a inovativních stavebních řešeních. Jako Holcim, můžeme čerpat z bohatých zkušeností naší mateřské společnosti v oblasti komunikace. O cirkularitě se hodně mluví, ale reálně je jen velmi málo projektů, které se podle těchto principů realizují. Chybí osvěta o reálných možnostech a řešeních, a to jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.

 

Museli jste přistoupit ke změně struktury společnosti nebo jiným organizačním změnám?

 Struktura se nemění ani nedochází k organizačním změnám. Ale to neznamená, že se neměníme uvnitř. Každý zaměstnanec ví o našem závazku udržitelnosti a při každém rutinním úkolu anebo rozhodnutí tento aspekt zvažuje. Příkladem, jak náš závazek udržitelnosti působí navenek, je změna na klíčové pozici industriálního ředitele cementárny, který se k nám vrátil po deseti letech. Jednoduše jsme ho zaujali. Nám se naopak líbila jeho vize většího důrazu na lidi než na výrobní proces. Samotná změna názvu byla pečlivě plánována a pro naše zákazníky a obchodní partnery půjde o zcela přirozený přechod. Tento krok nijak neovlivní stávající vlastnickou strukturu a nejsou plánovány ani personální změny.

 

Jak se snažíte v rámci svého provozu pracovat s myšlenkou udržitelnosti?

 Jak jsem již řekl, udržitelnost je v centru našeho zájmu již několik let a dostává se jí stále více pozornosti. Skupina Holcim přijala již před dvěma roky závazek dekarbonizovat na „čistou nulu“, a to do konce roku 2050. Dále přijala Strategii 2025 s konkrétními kroky v oblasti zeleného financování, zelených produktů, cirkulární ekonomiky, klimatu, vody. My jsme ji u nás v Čížkovicích převzali a stanovili si lokální Strategii 2025. Ta se dále rozpadá do klíčových cílů jednotlivých výrobních úseků. A opět, byla postavena na reálných číslech. Samozřejmě ji musíme dále upravovat, podle dění na trhu a požadavků v oblasti regulace.

 

Udržitelnost u nás není postavena jen na nabídce zelených produktů, ale na celkové proměně našeho provozu ve čtyřech oblastech: energie, receptury, mobilita a technologie další generace. V oblasti energií staví například na využití alternativních paliv. V současné chvíli jsme např. v Čížkovicích nejen na evropské, ale i světové špičce ve využití alternativních paliv při výrobě slínku (hlavní surovina pro výrobu cementu). Využíváme jich z více než devadesáti procent. A máme připravené další projekty, například využití odpadového tepla z pece nebo fotovoltaiku. Co se týče receptur, připravujeme několik nových produktů, při jejichž výrobě vznikne výrazně méně CO₂ než u průměrných cementů na trhu. Nově se zaměřujeme na využití stavebního demoličního odpadu. Tedy jednoznačně prosazujeme principy cirkulární ekonomiky. V rámci mobility uvažujeme o elektrizaci vozového parku. Nejedná se pouze o osobní automobily, ale také o nákladní auta, která využíváme při těžbě v lomu. Technologie nové generace se řeší spíše na úrovni skupiny Holcim. Nás se ale budou také týkat. Určitě jste slyšeli například o ukládání uhlíku do země. A to je téma, o kterém se u nás nejen diskutuje. Být součástí světové jedničky určitě nese vysoké nároky na nejrůznější standardy, jako jsou interní management nebo výrobní procesy.

 

Více než zvýšené nároky na naši společnost vnímáme skutečnost, že jsme součástí velké skupiny. Nemusíme vše vymýšlet a nákladně zkoušet. V rámci skupiny máme mnoho informací k dispozici a jen je využíváme. Tempo, kterým posouváme naši industriální část, je neuvěřitelné. Robustní celofiremní systém, fungující napříč všemi kontinenty, umožňuje sdílení a analyzování nepředstavitelného množství dat. Několikátým rokem běží program implementace firemních aplikací na řízení výroby, včetně používání umělé inteligence. A v tom je síla velké mezinárodní skupiny, která nám poskytuje silné zázemí a umožňuje další rozvoj.

Miroslav Kratochvíl, 
předseda představenstva a generální ředitel Holcim Česko

Image
Miroslav Kratochvíl a rebranding