O rebrandingu s Miroslavem Kratochvílem

Změnou brandu z Lafarge Cement na název Holcim Česko přecházíme po letech na jméno mateřské společnosti skupiny. Proč se tak stalo vysvětluje v rozhovoru Miroslav Kratochvíl, generální ředitel Holcim Česko.

Jaké jsou hlavní důvody změny?

“Hlavní motivací je posílení naší značky na trhu a ambice stát se lídrem cirkulárního stavebnictví pro český trh. V našem regionu jsme důležitý obchodní partner a zaměstnavatel, letos to bude přesně 125 let, a vnímáme tedy naši odpovědnost postarat se, abychom tu působili i stejně tak dlouhou dobu do budoucna. Proto musíme být silnou značkou, přinášet inovace a podporovat udržitelnost.”

Jaké novinky mohou s proměnou Lafarge Cement na Holcim Česko vaši odběratelé očekávat?

“Zapojili jsme se plně do projektu „Together“ skupiny Holcim, která spojuje celou naši skupinu napříč všemi trhy v jednom záměru, a to stát se celosvětovou jedničkou v zeleném stavebnictví. Definuje náš záměr, kterým je přispívat k vytváření lepší budoucnosti pro lidi a planetu. Chceme se věnovat urychlení přechodu našeho podnikání na čistou uhlíkovou nulu, tj. na společnost s nulovým dopadem na životní prostředí."

 

Jak vypadá ve stavebnictví nulový dopad na životní prostředí?

“Stavebnictví obecně má vliv na globální oteplování, nicméně jeho role je ve společnosti nezastupitelná. Naším záměrem je držet hranici oteplení planety v rámci 1,5 stupně tím, že budeme přijímat opatření v oblasti klimatu ve všem, co děláme. Současný růst populace, urbanizace a obecně naše potřeby zdrojů, vede k tomu, že bychom ke své spotřebě potřebovali přes 2,3 planety. A to je neudržitelné. Pokud chceme růst a nepřekračovat limity naší planety, musíme se co nejrychleji stát mnohem více cirkulárními. Proto klademe udržitelnost charakterizovanou nízkou uhlíkovou stopou a cirkularitou do všeho, co ve skupině Holcim děláme. A nejúčinnějším způsobem, jak toto začlenit do našich produktů, je uvést naše inovace do praxe. Z tohoto důvodu je naší vizí stát se celosvětovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních.”

 

A co nás čeká v následujících několika týdnech?

“Významné jsou především tři eventy, které proběhnou 17. a 18. a 20. května. Ten první je určen pro naše zaměstnance. Druhá akce je určena pro naše externí stakeholdry. Na obou těchto akcích vysvětlím osobně důvody změny. Obě tyto akce budou probíhat v prostorách právě dokončovaného kruhového slínkového sila. Je to unikátní možnost se tam podívat. Protože v momentě, kdy bude silo dokončeno, naplní se materiálem a lidská noha již na jeho podlahu nevkročí. Je to tedy zajímavě pojatý prostor se zábavným programem, který pracuje se symboly používanými v komunikaci vize a poslání Holcimu.

Poslední akcí jsou Dny otevřených dveří pro veřejnost, které u nás z důvodu kovidu a následné rekonstrukce příjezdových mostů proběhnou opět po 5 letech. I zde se již setká veřejnost s novými prvky.

Rebranding zasáhne i naše produkty. Odcházíme od lokálních názvů Český čížkovický a přebíráme názvy globálních značek. Již v minulosti jsme uvedli na český trh zelený cement ECOPlanet. V “ozeleňování” našeho produktového portfolia chceme dál pokračovat. Od září se to bude týkat našeho baleného cementu Speciál, který při zachování stejných užitných vlastností bude mít nižší uhlíkovou stopu. Ostatní produktové portfólio v balených ani volně ložených cementech se nemění.

Logo Holcim se postupně objeví úplně všude, od samotných prostor závodu včetně velkých betonových sil, až po všechny “stationary” jako jsou obálky, hlavičkové papíry, razítka a vizitky. Při kompletním rebrandingu výrobního závodu, jako je ten v Čížkovicích, musíte řešit změny u řady prvků, které vás často ani nenapadnou. Proměnou tak prochází také dopravní a bezpečnostní značení ve venkovních a interních prostorách, všechny dopravní značky nebo interní komunikace v cca 5 budovách. Od května jsme přešli na novou doménu www.holcim.cz a změny se pochopitelně dotkly také sociálních sítí.

 

Miroslav Kratochvíl

generální ředitel

 

Image
Miroslav Kratochvíl a rebranding